PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Podagra var paaugstināt nieru mazspējas risku

Doctus
Pacientiem ar podagru ir paaugstināts hroniskas nieru slimības un nieru mazspējas risks, secināts Īrijā veiktā pētījumā.

Pētījuma mērķis bija izvērtēt saistību starp podagru un hroniskas nieru slimības risku. Šis bija retrospektīvs kohorta pētījums, tajā iekļāva 68 897 pacientus ar podagru un 554 964 pacientus bez podagras. Pacienti bija 18 gadīgi un vecāki. Pētījumā neiekļāva pacientus ar hronisku nieru slimību, juvenīlu podagru, vēzi, HIV un vēl noteiktām slimībām. Nopietna hroniska nieru slimība tika definēta:

  • Dialīze, nieru transplantācija, pēdējās stadijas nieru slimība;
  • Aprēķinātais glomeruļu filtrācijas ātrums (eGFR) <10 mL/min/1,73 m²;
  • Seruma kreatinīna dubultošanās, salīdzinot ar sākotnējo līmeni;
  • Nāve saistīta ar hronisku nieru slimību.

Nopietnas hroniskas nieru slimības incidence  bija augstāka pacientiem ar podagru (8,54 uz 1000 pacientgadiem; 95 % TI [8,26 – 8,83]), salīdzinot ar pacientiem bez podagras (4,08 uz 1000 pacientgadiem; 95 % TI [4,00 – 4,16]). Podagra bija saistīta ar augstāku nopietnas hroniskas nieru slimības risku (bez samērošanas HR=2,00; 95 % TI [1,92 – 2,07] un pēc samērošanas HR=1,29; 95 % TI [1,23 – 1,35]). Saistība bija ciešāka attiecībā uz pēdējās stadijas nieru slimību (HR=2,13; 95 % TI [1,73 – 2,61]), eGFR < 10 mL/min/1.73 m² (HR=1,45; 95% TI [1,30 – 1,61] un seruma kreatinīna līmeņa dubultošanos (HR=1,13; 95 % TI [1,08 – 1,19]), bet nebija statistiski ticamas saistības ar nāvi saistītu ar hronisku nieru slimību (HR=1,14; 95 % TI [0,99 – 1,31]).

Pētnieki secināja, ka podagra ir saistīta ar paaugstinātu hroniskas nieru slimības risku. Pētījumi jāturpina, lai noskaidrotu, vai kontrolējot podagru var mazināt hroniskas  nieru slimības risku.

 

AVOTS: Stack AG, Johnson ME, Blak B, et al. Gout and the risk of advanced chronic kidney disease in the UK health system: a national cohort study. BMJ Open, 2019; 9 (8): e031550