PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sāpes ceļos var veicināt depresijas simptomu attīstību

Doctus
Ceļa osteoartrīts Japānā skar 55 % cilvēku pēc 40 gadu vecuma. Pētnieki analizēja sāpes ceļos un izmainītas ceļa funkcionēšanas spējas saistībā ar depresiju.

Pētījuma mērķis bija izvērtēt saistību starp sāpēm ceļos un ceļa funkcijām un depresīviem simptomiem vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Šis bija populācijā balstīts perspektīvs kohorta pētījums. Pētījumā piedalījās 573 dalībnieki (260 vīrieši un 313 sievietes) 65 gadus veci un vecāki, bez depresīviem simptomiem pētījuma sākumā; 95,6 % piedalījās novērošanas intervijās pēc 2 gadiem.

Ceļa sāpju līmenis un funkciju ierobežojums tika novērtēts, izmantojot aptauju. Depresijas simptomi tika noskaidroti mājas vizītēs sarunās viens pret vienu.

2 novērošanas gadu laikā 11,9 % dalībnieku attīstījās depresīvi simptomi, pētnieki secināja, ka sāpes ceļos un izmainītas funkcijas ceļos ir saistītas ar depresīviem simptomiem. Sāpes naktī (koriģēts OR=2,6; 95 % TI [1,4 – 4,9]), grūtības uzvilkt zeķes (koriģēts OR=3,7; 95 % TI [1,8 – 7,5]), grūtības iekāpt un izkāpt no mašīnas (koriģēts OR=3,4; 95 % TI [1,8 – 6,5]) un grūtības novilkt zeķes (koriģēts OR=3,1; 95 % TI [1,5 – 6,5]) cieši bija saistītas ar depresīvu simptomu attīstību.

Ārstiem būtu jāizjautā gados vecāki cilvēki par sāpēm ceļos un grūtībām veikt ikdienas aktivitātes, lai atpazītu pacientus, kuriem varētu attīstīties depresīvi simptomi.

 

AVOTS: Sugai K, Takeda-Imai F, Michikawa T,et al. Association Between Knee Pain, Impaired Function, and Development of Depressive Symptoms. Journal of the American Geriatrics Society, 2018; 66 (3): 570.