PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sepse palielina sirds mazspējas un atkārtotas hospitalizācijas risku pēc izrakstīšanas no slimnīcas

Doctus
Sepse palielina sirds mazspējas un atkārtotas hospitalizācijas risku pēc izrakstīšanas no slimnīcas
Freepik.com
Cilvēkiem, kuri tika izrakstīti pēc hospitalizācijas ar sepsi, bija lielāks kardiovaskulāru notikumu, atkārtotas hospitalizācijas risks jebkāda iemesla dēļ vai nāves risks 12 novērošanas gadu laikā, salīdzinot ar tiem, kuri tika hospitalizēti, bet kuriem nebija sepses.

Ir zināms, ka sepse ir saistīta ar paaugstinātu vēlīnu kardiovaskulāru notikumu risku tiem, kuriem ir bijusi sepse un kuri ir izrakstīti mājās.

Sepse ir galvenais hospitalizācijas un nāves cēlonis visā pasaulē. Katru gadu ASV aptuveni 1,7 miljoniem cilvēku attīstās sepse, kas var izplatīties pa visu ķermeni un izraisīt orgānu mazspēju un, iespējams, nāvi.

Šajā pētījumā pētnieki pārbaudīja, vai pieaugušajiem, kuriem bija sepse, pēc izrakstīšanas no slimnīcas var būt lielāks nāves risks un lielāks atkārtotas hospitalizācijas risks sirds un asinsvadu slimību dēļ. Viņi veica vaicājumu datu bāzē un identificēja vairāk nekā 2 miljonus reģistrēto personu visā ASV, kuri no 2009. līdz 2019. gadam izdzīvoja neķirurģiskas hospitalizācijas laikā divas vai vairāk naktis. No šiem pacientiem, kuri bija vecumā no 19 līdz 87 gadiem vairāk nekā 800 000 pacientu bija sepse viņu uzturēšanās laikā slimnīcā. Pētnieki analizēja hospitalizācijas saistību ar sepsi, rehospitalizāciju un nāvi novērošanas periodā no 2009. līdz 2021. gadam.

Pētījumā atklāja, ka:

  • Salīdzinājumā ar pacientiem, kuriem nebija sepses stacionārā uzturēšanās laikā, pacientiem ar sepsi bija par 27 % lielāka iespēja nomirt, par 38 % lielāka iespēja tikt atkārtoti hospitalizētiem jebkāda iemesla dēļ un par 43 % lielāka iespēja atgriezties slimnīcā tieši sirds un asinsvadu slimību dēļ 12 novērošanas gadu laikā pēc sepses.
  • Sirds mazspēja bija visizplatītākais kardiovaskulārais notikums (tostarp insults, sirdslēkme, aritmija un sirds mazspēja) cilvēkiem, kuriem bija sepse. Cilvēkiem, kuriem hospitalizācijas laikā bija sepse, novērošanas periodā bija par 51 % lielāks sirds mazspējas attīstības risks.
  • Pacientiem ar netiešu sepsi (infekcija ar orgānu mazspēju) bija divas reizes lielāks risks atkārtoti tikt hospitalizētiem kardiovaskulāru notikumu dēļ, salīdzinot ar pacientiem ar izteiktu sepsi (oficiāla ārsta noteikta diagnoze).

Pētnieki secināja, ka tiem, kuriem hospitalizācijas laikā bija sepse, ir paaugstināts agrīnas un vēlīnas nāves risks pēc izrakstīšanās, kā arī kardiovaskulāras un ne-kardiovaskulāras rehospitalizācijas risks. Šis apdraudējums aptver kardiovaskulāro notikumu spektru un var likt domāt, ka sepse ir svarīgs kardiovaskulārais riska faktors.

AVOTS: Jentzer JC, Lawler PR, Van Houten HK, et al. Cardiovascular Events Among Survivors of Sepsis Hospitalization: A Retrospective Cohort Analysis. Journal of the American Heart Association, 2023