PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Statīni un Alcheimera slimības risks

Doctus
Šobrīd nav pieejama efektīva Alcheimera slimības ārstēšana, un jaunu molekulu izstrāde vēl ir tālā nākotnē. Tomēr ir zināms, ka daži no citām slimībām izrakstītajiem medikamentiem ir saistīti ar zemāku Alcheimera slimības risku.

Pētījuma mērķis bija analizēt saistību starp statīnu lietošanu un Alcheimera slimības attīstību. Pētījumā tika analizēta informācija par 399 979 statīnu lietotājiem vecākiem par 65 gadiem ar augstu vai zemu statīnu lietošanas ekspozīciju un salīdzināts viņu saslimšanas risks ar Alcheimera slimību. Galvenais iznākums bija saslimstība ar Alcheimera slimību. Izmantojot Koks (Cox) proporcionālo draudu modeli tika analizēta saistība starp statīnu ekspozīciju un Alcheimera diagnozi sadalījumā pa dzimumiem, rasēm un etnisko piederību un statīnu molekulām.

Kopumā bija 399 979 pētījuma dalībnieki, no tiem 7794 (1,95%) melnādaini vīrieši, 24 484 (6,12%) melnādainas sievietes, 11 200 (2,8%) afroamerikāņi vīrieši, 21 458 (5,36%) afroamerikāņu sievietes, 115 059 (28,77%) baltādaini vīrieši un 195 181 (48,8%) baltādainas sievietes. Augsta statīnu ekspozīcija bija saistīta ar zemāku Alcheimera slimības risku sievietēm (HR=0,85; 95% TI [0,82 – 0,89]; p<0,001) un vīriešiem (HR=0,88; 95% TI [0,83 -0,93]; p<0,01). Simvastatīna lietošana ir saistīta ar zemāku Alcheimera slimības risku sievietēm (HR=0,86; 95% TI [0,81 – 0,92]; p<0,001) un vīriešiem (HR=0,90; 95% TI [0,82 – 0,99]). Atorvastatīna lietošana ir saistīta ar samazinātu Alcheimera slimības risku sievietēm (HR=0,84; 95% TI [0,78 – 0,89]; p<0,001). Pravastatīna un rosuvastatīna lietošana arī ir saistīta ar samazinātu Alcheimera slimības risku sievietēm (attiecīgi HR=0,82; 95 % TI [0,70 – 0,95] un HR=0,81; 95 % TI [0,67 – 0,98]). Augsta statīnu ekspozīcija nebija saistīta ar statistiski ticami zemāku Alcheimera slimības risku melnādainiem vīriešiem.  

Pētnieki secināja, ka Alcheimera slimības riska samazinājums ir atšķirīgs starp dažādām statīnu molekulām, dzimumu un rasēm. Tā kā statīnu lietošana var ietekmēt Alcheimera slimības risku, ārstiem būtu jāapsver, kuru statīnu izrakstīt konkrētam pacientam.

 

AVOTS: Julie M. Zissimopoulos, Douglas Barthold, Roberta Diaz Brinton, Geoffrey Joyce. Sex and Race Differences in the Association Between Statin Use and the Incidence of Alzheimer Disease. JAMA Neurology, 2016