PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Statīnu lietošana un visu cēloņu mirstība senioriem ar un bez demences

Doctus
Statīnu lietošana un visu cēloņu mirstība senioriem ar un bez demences
Freepik.com
Ir maz zināms par ieguvumiem no statīnu terapijas gados vecākiem pieaugušajiem ar demenci. Pētījuma mērķis bija novērtēt statīnu lietošanas nozīmi visu cēloņu mirstībā pansionāta iemītniekiem ar un bez demences.

Šajā retrospektīvajā kohortas pētījumā tika izmantoti apdrošināšanas dati, kas savākti no 2015. gada janvāra līdz 2019. gada decembrim no Vācijas veselības un ilgtermiņa aprūpes apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja. Uz tieksmes rādītājiem balstīti Cox proporcionālo apdraudējumu modeļi tika izmantoti, lai novērtētu statīnu lietošanas saistību ar visu cēloņu mirstību un pielāgoti potenciālajiem jaucējfaktoriem pansionāta iemītniekiem. Apakšgrupu analīzes tika veiktas, pamatojoties uz aterosklerotisku sirds un asinsvadu slimības (ASCVD) esamību vai neesamību, statīnu lietošanas intensitāti (zemu, vidēju, augstu), demences veidu, vecumu, dzimumu un nepieciešamo aprūpes līmeni.

Kopumā pētījumā tika iekļauti 282 693 dalībnieki, no kuriem 96 162 tika pielāgoti. Kopumā 68,9 % bija sievietes, un vidējais vecums bija 82,91 gads (SD ±7,97). Vidējais novērošanas periods bija 2,25 gadi (SD ±1,35), un tika reģistrēti 54 269 nāves gadījumi. Statīnu lietošana personām ar demenci izraisīja zemāku visu cēloņu mirstību (riska attiecība [HR] = 0,80, 95 % TI 0,78 – 0,82, p < 0,001), salīdzinot ar statīnu nelietotājiem. Līdzīgi cilvēkiem bez demences statīnu lietošana bija saistīta ar zemāku visu cēloņu mirstību (HR = 0,73, 95 % TI 0,71 – 0,76, p < 0,001), salīdzinot ar statīnu nelietotājiem. Līdzīgi atklājumi tika novēroti apakšanalīzēs, izņemot dalībniekus ar ASCVD anamnēzi, un apakšgrupās, kas stratificētas pēc vecuma, dzimuma, nepieciešamā aprūpes līmeņa un demences veida. Ieguvumi no statīnu lietošanas bija vienādi cilvēkiem ar demenci un bez tās.

Ieguvumi no statīnu lietošanas bija vienādi cilvēkiem ar demenci un bez tās. Statīnu terapiju var turpināt pansionāta iemītniekiem ar demenci, lai mazinātu visu cēloņu mirstības risku.

AVOTS: O’Sullivan JL, Kohl R, Lech S, et al. Statin Use and All-Cause Mortality in Nursing Home Residents With and Without Dementia
A Retrospective Cohort Study Using Claims Data. Neurology, March 26, 2024 issue 102 (6)