PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Stress agrīnā bērna vecumā ir saistīts ar depresijas attīstību pusaudžu vecumā

Doctus
Bērniem, kuri ir piedzīvojuši stresu mazā vecumā, ir lielāka iespējamība, ka attīstīsies depresija skolas vecumā vai pusaudžu gados, salīdzinot ar bērniem, kuriem nav bijis pārmērīgs stress mazā vecumā.

Pētījumā analizēja saistību starp astoņiem dažādiem stresa veidiem un depresijas attīstību pusaudžu vecumā. Pētnieki atklāja, ka daži stresa veidi, piemēram, nabadzība, nav saistīta ar depresijas attīstību vēlākos gados, savukārt citi stresa veidi, piemēram, emocionālā vardarbība ir cieši saistīta ar depresijas attīstību.

Pētījuma rezultāti ir balstīti meta-analīzē, kurā iekļauti 62 žurnālu raksti par vairāk nekā 44 000 unikālu indivīdu. Meta-analīzē iekļāva pētījumus, kuros novērtēja agrīnā stresa ietekmi uz depresijas attīstību.

Salīdzinot ar jauniešiem, kuri nebija pakļauti agrīnam stresam, jauniešiem, kuriem bija agrīni stresa faktori, bija 2,5 reizes lielāka iespējamība, ka attīstīsies depresija (OR=2,5; 95 % TI [2,08 – 3,00]).

Pētnieki veica arī astoņas papildus meta-analīzes, lai novērtētu saistību starp dažādiem stresa veidiem un depresijas diagnostiku. Seksuālā vardarbība, fiziskā vardarbība, ģimenes locekļa nāve, vardarbība ģimenē un emocionālā vardarbība bija saistīti ar statistiski ticami augstāku depresijas attīstības risku. Savukārt nabadzība, slimības/ traumas un dabas katastrofas nebija saistītas ar paaugstinātu depresijas risku.

Pētnieki secināja, ka stress agrīnā bērna vecumā ir saistīts ar depresijas attīstību pusaudžiem, šī saistība ir atkarīga no stresa veida.

AVOTS: LeMoult J, Humphreys KL, Tracy A, et al. Meta-analysis: Exposure to Early Life Stress and Risk for Depression in Childhood and Adolescence. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2020; 59 (7): 842