PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vakcinācija pret Covid-19 grūtniecības laikā nav saistīta ar paaugstinātu priekšlaicīgu dzemdību risku

Doctus
Vakcinācija pret Covid-19 grūtniecības laikā nav saistīta ar paaugstinātu priekšlaicīgu dzemdību risku
Freepik.com
Vakcinācija pret Covid-19 grūtniecības laikā nav saistīta ar paaugstinātu priekšlaicīgu dzemdību risku vai mazu gestācijas vecumu (SGA) dzimšanas brīdī, secināts lielā kohorta pētījumā ASV.

Šajā retrospektīvajā kohortas pētījumā par dzīvi dzimušajiem no astoņām veselības aprūpes organizācijām pētnieki salīdzināja priekšlaicīgu dzemdību un SGA risku dzimšanas brīdī sievietēm, kuras saņēma ≥1 Covid-19 vakcīnas devu grūtniecības laikā un nevakcinētas grūtnieces. Tika iekļautas sievietes vecumā no 16 līdz 49 gadiem, kuru grūtniecība sākās no 2020. gada 17. maija līdz 24. oktobrim, un paredzamie dzemdību datumi, pamatojoties uz 40 nedēļu grūtniecību, bija no 2021. gada 21. februāra līdz 31. jūlijam.

No 46 079 grūtniecēm, par kurām ir pieejama informācija par dzīvi dzimušu bērnu un jaundzimušā gestācijas vecumu, 10 064 (21,8 %) grūtniecības laikā saņēma ≥1 Covid-19 vakcīnas devu. Gandrīz visas (9892; 98,3 %) šīs sievietes tika vakcinētas otrajā vai trešajā trimestrī. Lielākā daļa sieviešu saņēma mRNS vakcīnas, no tām 5478 (54,4 %) saņēma Pfizer-BioNTech un 4162 (41,4 %) saņēma Moderna vakcīnas, bet pārējās 424 (4,2 %) sievietes saņēma Janssen (Johnson & Johnson) vakcīnu. No 9640 sievietēm, kuras grūtniecības laikā saņēma mRNS vakcīnas, 1759 (18,2 %) saņēma 1 devu, bet 7881 (81,8 %) saņēma 2 vakcīnas devas.

Kopējā priekšlaicīgu dzemdību izplatība un SGA dzimšanas brīdī bija attiecīgi 6,6 un 8,2 uz 100 dzīvi dzimušajiem. Vakcinēto grūtnieču vidū priekšlaicīgu dzemdību un SGA izplatība bija 4,9 un 8,2 gadījumi uz 100 dzīvi dzimušajiem, salīdzinot ar 7,0 un 8,2 gadījumiem uz 100 dzīvi dzimušajiem nevakcinētām grūtniecēm.

Kopumā pētnieki atklāja, ka vakcinācija pret Covid-19 grūtniecības laikā nav būtiski saistīta ar paaugstinātu priekšlaicīgu dzemdību risku kopumā (pielāgotā riska attiecība [aHR] = 0,91; 95% TI  [0,82–1,01]; P = 0,06) vai SGA dzimšanas brīdī (aHR = 0,95; 95% TI [0,87–1,03]; P = 0,24) vai stratificējot pēc mRNS vakcīnas devas skaita grūtniecības laikā, salīdzinot ar risku nevakcinētām grūtniecēm. Vērtējot vakcināciju pa trimestriem pirmajai (vai vienīgajai) vakcīnas devai, netika konstatēta arī saistība ar paaugstinātu priekšlaicīgas dzemdības vai SGA risku dzimšanas brīdī.

Secinājumi no šīs retrospektīvās un daudzveidīgās populācijas kohortas ar visaptverošiem datiem par vakcināciju, blakusslimībām un dzemdību iznākumiem papildina pierādījumus, kas apstiprina Covid-19 vakcinācijas drošību grūtniecības laikā. Amerikas Slimību profilakses centrs iesaka vakcināciju pret Covid-19 grūtniecēm, kā arī mātēm, kas baro bērnu ar krūti, lai samazinātu ar Covid-19 saistītu smagu iznākumu risku.

AVOTS: Lipkind HS, Vazquez-Benitez G; DeSilva M, et al. Receipt of COVID-19 Vaccine During Pregnancy and Preterm or Small-for-Gestational-Age at Birth — Eight Integrated Health Care Organizations, United States, December 15, 2020–July 22, 2021. Weekly / January 7, 2022 / 71(1);26–30