PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Veselīgs dzīvesveids pagarina dzīves ilgumu bez kardiovaskulārām saslimšanām

Doctus
Ja pusmūža vecumā ir optimāla sirds veselība, cilvēka dzīves ilgums bez kardiovaskulārām slimībām pagarinās par 14 gadiem, salīdzinot ar tiem, kuriem ir divi vai vairāk kardiovaskulāro slimību riska faktori, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti Journal of the American Medical Association.

Optimāls riska faktoru profils pagarina dzīves ilgumu bez kardiovaskulārām slimībām par 14 gadiem Optimāls riska faktoru profils pagarina dzīves ilgumu bez kardiovaskulārām slimībām par 14 gadiem
Optimāls riska faktoru profils pagarina dzīves ilgumu bez kardiovaskulārām slimībām par 14 gadiem
Aprēķinot kopējo kardiovaskulāro slimību risku var prognozēt kardiovaskulāro slimību slogu nākotnē. Pētījuma mērķis bija aprēķināt kopējo kardiovaskulāro slimību risku dažāda vecuma cilvēkiem (45, 55, 65, 75 gadi), kā arī aprēķināt gadus brīvus no kardiovaskulārajām slimībām katrā vecuma grupā.

Pētījumā kopumā tika analizēta informācija par 905 115 persongadiem no 1964. līdz 2008. gadam no 5 nacionāliem pētījumiem. Nevienam no dalībniekiem sākotnēji nebija kardiovaskulāro slimību riska faktoru (paaugstināts asinsspiediens, paaugstināts kopējais holesterīns, cukura diabēts un smēķēšana) un kardiovaskulāro slimību. Pētījuma galvenais iznākums bija jebkāds kardiovaskulārs notikums (tai skaitā, fatāla un nefatāla koronārā sirds slimība, visu formu insults, sastrēguma sirds mazspēja un citi nāves gadījumi kardiovaskulāro slimību dēļ).

45 gadu vecuma grupā kopējais kardiovaskulāro slimību risks bija 60,3% (95% TI [59,3% - 61,2%]) vīriešiem un 55,6% (95% TI [54,5% - 56,7%]) sievietēm. Vīriešiem kardiovaskulāro slimību risks visās vecuma grupās bija augstāks nekā sievietēm. Pat tad, ja vīriešiem un sievietēm 55 gadu vecumā ir optimāls riska faktoru profils (asinsspiediens <120/ 80mmHg; kopējais holesterīns <180 mg/dL; nesmēķē un nav cukura diabēta) pastāv risks, ka 85 gadu vecumā 40% vīriešu un 30% sieviešu būs kardiovaskulārā slimība. Salīdzinot ar pētījuma dalībniekiem, kuriem bija vismaz 2 nozīmīgi riska faktori, dalībniekiem ar optimālu riska faktoru profilu tika novērots par 14 gadiem garāks laiks bez kardiovaskulārām slimībām.

Pētījuma noslēgumā autori secināja, ka kopējais kardiovaskulāro slimību risks visiem indivīdiem ir augsts (>30%), pat tad, ja ir optimāls riska faktoru profils pusmūža vecumā. Tomēr optimāls riska faktoru profils ir saistīts ar garāku laiku bez kardiovaskulārām saslimšanām.  

Pirmavots:  Wilkins JT, Ning H, Berry J, et al. Lifetime Risk and Years Lived Free of Total Cardiovascular Disease. AMA. 2012;308(17):1795-1801.