PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kādi faktori ietekmē futbolista traumu risku?

Doctus
Kādi faktori ietekmē futbolista traumu risku?
Pixabay.com
Līdz šim iegūtā informācija par riska faktoriem futbola traumu iegūšanā bija nepilnīga un pretrunīga. Šajā pētījumā autori analizējuši saistības starp spēlētāju raksturojošiem lielumiem un citiem spēles faktoriem, kas varētu ietekmēt profesionālu futbolistu traumu attīstības risku.

Pētījumā piedalījās 152 profesionāli futbolisti, kas aizpildīja aptaujas anketu, sniedzot informāciju par saviem demogrāfiskajiem datiem, traumu anamnēzi, spēles laukuma virsmas veidu, uz kura notikušas traumas, saņemto terapiju un traumas dēļ zaudēto laiku futbola sezonas beigās.

Traumu sastopamība bija 44,74 % (n =68; vīriešiem: 61,5 % [n = 56], sievietēm: 19,7 % [n = 12]). Spēlētāja vecums (IA 1,15, 95 % TI 1,05–1,25, p < 0,002) un ĶMI (IA 1,21, 95 % TI 1,06–1,38, p < 0,003) bija statistiski nozīmīgi saistīti ar traumām futbola spēles laikā. Pēc datu pielāgošanas pēc vecuma un ĶMI, spēlētāja dzimums (IA 5,39, 95 % TI: 2,11–13,75, p < 0,001), jau iepriekš anamnēzē notikušas traumas (IA 3,308, 95 % TI 2,307–29,920, p < 0,001) un laukuma segums (IA 11,07, 95 % TI: 4,53–27,03, p < 0,001) bija ticami paredzamie riska faktori futbola traumas iegūšanai.

Šajā pētījumā sezināja, ka lielāks risks futbola traumas iegūšanai profesionāliem futbolistiem ir lielāka vecuma, vīrieša dzimuma ar augstāku ĶMI dēļ, iepriekš anamnēzē notikušas traumas gadījumā, kā arī spēlējot uz laukuma ar dabiskās zāles segumu. Mazāks traumu risks iespējams jaunākiem spēlētājiem, sievietēm, spelētājiem ar zemu ĶMI, bez iepriekš notikušām traumām un spēlētājiem uz sintētiskām futbola laukuma virsmām.

Avots: Nawasreh, Zakariya H et al. “Player Sex and Playing Surface Are Individual Predictors of Injuries in Professional Soccer Players.” Pathophysiology : the official journal of the International Society for Pathophysiology vol. 29,4 619-630. 26 Oct. 2022, doi:10.3390/pathophysiology29040048