PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Publiskajai apspriešanai atkārtoti nodod mediķu jauno atalgojuma modeli

Doctus
Publiskajai apspriešanai atkārtoti nodod mediķu jauno atalgojuma modeli
Freepik
Veselības ministrija atkārtoti nodevusi publiskajai apspriešanai mediķu jauno atalgojuma modeli. Darbs pie jaunās atalgojuma sistēmas izveides sadarbībā ar Valsts kanceleju sākas 2020.gada sākumā.

Mērķa algu katrai ārstniecības personu amatu grupai atbilstoši amatu vērtībai plānots sasniegt pakāpeniski piecu gadu laikā laika periodā no 2023. gada līdz 2027. gadam. Atalgojuma pieaugums paredzēts katru gadu. Atbilstoši izstrādātajam 5 gadu attīstības plānam, darba samaksas palielinājums ārstniecības personām būtu pakāpenisks, nodrošinot ārsta izglītībai, prasmēm un ekonomikas līmenim atbilstošu atalgojumu, ziņo Veselības ministrija

Lai sasniegtu noteiktās mērķa algas katrai ārstniecības personu grupai, 2023. - 2027. gadam papildu nepieciešamais indikatīvi novērtētais finansējums pret 2022. gadu ir 335,267 milj. EUR. Tādējādi plānotā vidējā darba samaksa 2027.gadā ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem sasniegtu 3086 eiro mēnesī, ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem – 1820 eiro mēnesī, savukārt ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – 883 eiro mēnesī.

Publiskā apspriešana informatīvajam ziņojumam norisināsies līdz 5.augustam.