PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

RSU studentu brīvprātīgo darbu pielīdzinās mācību praksei un atbalstīs ar stipendiju

Doctus
RSU studentu brīvprātīgo darbu pielīdzinās mācību praksei un atbalstīs ar stipendiju
Freepik
Atbalstot savu studējošo iniciatīvu, RSU ziņo, ka studentu darba vidē iegūtās prasmes un kompetences tiks pielīdzinātas studiju kursa daļai, praksei vai studenta nopelni tiks augstu novērtēti arī citā veidā, par to lemjot katrai fakultātei atsevišķi, piemēram, paaugstinot attiecīgā klīniskā cikla noslēguma eksāmena vērtējumu par vienu balli.

Ņemot vērā personāla trūkumu veselības aprūpes sistēmā, RSU nolēmusi studentus atbalstīt arī finansiāli. RSU izveidojusi stipendiju fondu medicīniskās izglītības un veselības aprūpes programmas studējošajiem, kas brīvprātīgi iesaistījušies darbā veselības aprūpes iestādēs Covid-19 infekcijas apkarošanā. Stipendiju fondam novirzīti 140 000 eiro no RSU ietaupītajiem un pašu pelnītajiem līdzekļiem.

Stipendijai varēs pieteikties studējošais, kas ārkārtas situācijas laikā veica brīvprātīgo darbu slimnīcās un kura darbu attiecīgās fakultātes dekāns vai viņa dibinātā komisija ir atzinusi par pielīdzināmu mācību kursa daļai vai citādi vērtējusi kā godalgojamu. Lēmumu par stipendiju izmaksu apstiprinās speciāli izveidota RSU komisija, kuras sastāvā darbosies arī studentu pārstāvji.