Uzlabos veselības aprūpes pieejamību reģionos

Veselības Ministrija . | 2017. gada 21. marts

Šodien, 21.martā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas paredz noteikt kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ārstniecības personu pieejamības veicināšanai reģionos.*

Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pieejamību iedzīvotajiem, kas dzīvo ārpus Rīgas, palielinot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomās.

Specifiskā atbalsta ietvaros tiks atbalstīti pasākumi ārstniecības personu piesaistei reģionos un pasākumi veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kā arī informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana. Atbalstāmās darbības tiks īstenotas teritorijās ārpus Rīgas, kur ir konstatēts ārstniecības personāla trūkums.

Atbalsts paredz, ka ārstniecības personas, kas būs noslēgušas līgumu, varēs saņemt vienreizēju kompensāciju par darbu reģionos, kā arī nemainīgu ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensāciju. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts arī ģimenes ārstiem, kas sasnieguši pensijas vecumu un kuri nodrošinās jauno ģimenes ārstu apmācību ar mērķi nodot ģimenes ārsta praksi.

Uz atbalstu varēs pretendēt ārstniecības personas, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus prioritārajās jomās, pretendē uz darbu ārstniecības iestādē, kura atrodas ārpus Rīgas, un kuras atbalsta saņemšanai noslēgs līgumu par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu uz pilnu slodzi (vismaz 160 darba stundas mēnesī) valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai. Līgums paredzēs arī stacionāro ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, izņemot ārstniecības personas, kas pretendē uz darbu ģimenes ārstu praksēs un psihiatrus. Līgums būs jānoslēdz vismaz uz pieciem gadiem.

Finansējuma saņēmējam – Veselības ministrijai – būs jāizveido Cilvēkresursu piesaistes reģioniem konsultatīvā darba grupa, kuras sastāvā būs Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta pārstāvji, kā arī novērotāju sastāvā tiks pieaicināti pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Māsu asociācijas, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas u.c. organizācijām. Finansējuma saņēmējam būs jāorganizē atbalstāmo ārstniecības personu atlase un atbalstāmo ārstniecības personu saraksts jāiesniedz apstiprināšanai Cilvēkresursu piesaistes reģioniem konsultatīvajai darba grupai. 

Specifiskā atbalsta ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums paredzēts 9, 9 milj. euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 8,4 milj. euro apmērā un valsts budžeta finansējums 1, 49 milj. euro apmērā. Plānots, ka piešķirtā finansējuma ietvaros līdz 2023.gada 31.decembrim atbalstu saņems 1420 ārstniecības personas, kas strādās ārstniecības iestādēs ārpus Rīgas.

 

*Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” īstenošanas noteikumi

Uz augšu ↑
 • Aspirīns primārajā profilaksē: vajadzīgs individuāls izvērtējums

  Doctus . | 2020. gada 20. februāris

  Jaunākās primārās profilakses vadlīnijas iesaka lietot aspirīnu indivīdiem ar augstu primāro kardiovaskulāro notikumu risku, ja viņi ir vecumā no 40 līdz 70 gadiem, bet ne tiem, kuriem ir pāri 70 gadiem. Tomēr cilvēkiem pēc 70 gadu vecuma kardiovaskulāro notikumu risks ir daudz augstāks nekā pirms 70 gadu vecuma. Lasīt visu

 • 10 000 soļu dienā: nav maģiskā svara zaudēšanas formula

  Doctus . | 2020. gada 19. februāris

  Jau gadiem ilgi 10 000 soļu dienā tiek uzskatīts par zelta standartu tiem, kuri vēlas uzlabot savu veselību, jaunākie pētījumi rāda, ka atsevišķi ieguvumi ir arī no 7500 soļiem dienā. Tomēr zinātnieki norāda, ja vēlaties izvairīties no svara pieauguma, nevajag ņemt vērā tikai soļu skaitu.   Lasīt visu

 • Striju molekulārais un šūnu mehānisms

  Doctus . | 2020. gada 18. februāris

  Striae distensae jeb strijas ir ādas bojājumi, kas rodas hormonālu satricinājumu periodos, proti, pubertātes un grūtniecības laikā. Strijas parādās kā sarkanas vai purpursarkanas līnijas, kas lēnām pārvēršas bālās ādas līnijās, un tās novēro 90 % sieviešu, tomēr pētījumu par striju izcelsmi ir maz un nepieciešami jauni profilaktiski un koriģējoši ārstēšanas veidi. Lasīt visu