PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Agrīnas demences riska faktori

Doctus
Agrīnas demences riska faktori
Pixabay.com
Tā kā informācija par agrīnas demences riska faktoriem ir ierobežota, tika veikts kohortas pētījums ar vairāk nekā 350 000 dalībniekiem no britu Biobankas datiem, lai noskaidrotu modificējamos agrīnas demences riska faktorus.

Dalībnieku novērošana sākās 2006.—2010. gadā un ilga līdz 2021. gadam Anglijā un Skotijā un līdz 2018. gadam Velsā. Pētījumā tika iekļauti pieaugušie līdz 65 gadu vecumam bez demences diagnozes. Sistemātiskos pārskatos tika identificēti kopumā 39 riska faktori agrīnas un vēlīnas demences attīstībai un pēc tam grupēti domēnos: sociāli demogrāfiskie faktori (izglītība, sociālekonomiskais statuss, dzimums), ģenētiskie faktori (apolipoproteīns E), dzīvesveida faktori (fiziska aktivitāte, alkohola lietošana, atkarība no alkohola, smēķēšana, uzturs, kognitīvā aktivitāte, sociālā izolācija, laulība), vides faktori (NO, izplūdes gāzes, pesticīdi), asins biomarķieri (D vitamīns, CRO, aGFĀ, albumīns), kardiometaboliskie faktori (insults, hipertensija, diabēts, hipoglikēmija, sirds slimība, priekškambaru mirdzēšana, aspirīna lietošana), psihiatriskie faktori (depresija, trauksme, benzodiazepīnu lietošana, delīrijs, miega traucējumi) un citi faktori (traumatisks smadzeņu bojājums, reimatoīdais artrīts, vairogdziedzera disfunkcija, dzirdes traucējumi un satvēriena spēks).

No 356 052 pētījumā iekļauajtiem dalībniekiem 55,3 % bija sievietes, vidējais vecums pētījuma sākumā 54,7 (7,0) gadi. 2 891 409 persongadu novērošanas periodā tika fiksēti 485 agrīnas demences gadījumi (51,8 % vīriešiem), attiecīgi aprēķinātā agrīnas demences sastopamība ir 16,8 uz 100 000 persongadu (95 % TI 15,4—18,3). Noslēdzošā statistiskā analīze uzrādīja saistību ar 15 riska faktoriem: zemāka formālā izglītība, zemāks sociālekonomiskais statuss, apolipoproteīna ε4 alēles nēsāšana, alkohola nelietošana, atkarība no alkohola, sociāla izolācija, D vitamīna deficīts, augsts CRO līmenis, vājš satvēriena spēks, dzirdes traucējumi, ortostatiska hipotensija, insults, diabēts, sirds slimība un depresija.

Šajā pētījumā tika atklāti pārsvarā modificējami risa faktori agrīnas demences attīstības novēršanai, kas jāņem vērā, izstrādājot demences profilakses vadlīnijas nākotnē.

AVOTS: Hendriks S, Ranson JM, Peetoom K, et al. Risk Factors for Young-Onset Dementia in the UK Biobank. JAMA Neurol. Published online December 26, 2023. doi:10.1001/jamaneurol.2023.4929.