PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Aizkuņģa dziedzera vēža uzraudzība un izdzīvotība augsta riska pacientiem

Doctus
Aizkuņģa dziedzera vēža uzraudzība un izdzīvotība augsta riska pacientiem
Pixabay.com
Aizkuņģa dziedzera duktāla adenokarcinoma (DA) ir nāvējoša slimība ar pieaugošiem sastopamības rādītājiem. Liela daļa aizkuņģa dziedzera DA ir neārstējamas tās atklāšanas brīdī, bet tajā pašā laikā vispārējās populācijas sijājošā diagnostika arī netiek rekomendēta. Augsta riska indivīdu uzraudzība varētu palīdzēt vēzi konstatēt agrīnāk, bet ieguvumi no šādas intervences nav līdz šim vērtēti.

ASV veikts pētījums, kur salīdzināta augsta riska pacientu izdzīvotība tajos gadījumos, kad organizēta novērošana aizkuņģa dziedzera DA agrīnai atklāšanai. Šis kohortas pētījums organizēts vairākos ASV medicīnas centros, kuros notiek augsta riska pacientu sijājošā diagnostika attiecībā uz ģimenes vai ģenētisko aizkuņģa dziedzera DA risku. Salīdzinošajā kohortā iekļauti pacienti ar aizkuņģa dziedzera DA, pielāgoti pēc vecuma, dzimuma un diagnozes noteikšanas gada. Pacientiem novērošanas grupā katru gadu tika veikta endoskopiska USG vai magnētiskā rezonanse, vēža atklāšanas gadījumā nodrošināta standarta ķirurģiska un onkoloģiska ārstēšana. Pētījuma galvenie iznākumi bija aizkuņģa dziedzera vēža stadija diagnozes brīdī, vispārējā izdzīvotība un vēža mirstība.

Kopumā 26 augsta riska pacienti (vidējais [SN] vecums diagnozes brīdī 65,8 [9,5] gadi; 15 sievietes) ar aizkuņģa dziedzera DA tika salīdzināti ar 1504 kontroles pacientiem ar aizkuņģa dziedzera DA (vidējais [SN] vecums diagnozes brīdī 66,8 [7,9] gadi; 771 sieviete). Vidējais primārā tumora diametrs augsta riska pacientu grupā bija mazāks kā kontroles grupā (2,5 [no 0,6–5,0] pret 3,6 [0,2–8,0] cm; p < 0,001). Augsta riska pacientiem ar lielāku ticamību diagnosticēja zemākā slimības stadijā (I stadija, 10 [38,5 %]; II stadija [30,8 %]) nekā kontroles grupas pacientus (I stadija 155 [10,3 %], II stadija 377 [25,1 %]; p < 0,001). Aizkuņģa dziedzera DA mirstības rādītāji 5 gadus pēc diagnozes bija zemāki augsta riska indivīdu gadījumā salīdzinājumā ar kontroles grupu (43 % pret 86 %, draudu attiecība 3,58; 95 % TI 2,01–6,39; p < 0,001) un augsta riska pacienti dzīvoja ilgāk kā kontroles grupas pacienti (mediāna izdzīvotībai 61,7 [1,9–147,3] pret 8,0 [1,0–131,0] mēneši; 5 gadu kopējā izdzīvotība 50 % [95 % TI 32–80 %] pret 9 % [95 % TI 7–11 %]).

Pētījuma autori secina, ka pacientu ar augstu risku aizkuņģa dziedzera DA attīstībai ir lietderīgi uzraudzīt, lai savlaicīgi atklātu onkoloģisku procesu I vai II stadijā, attiecīgi pagarinot pacienta kopējo izdzīvotību ārstēšanas procesa laikā un pēc tā.

Avots: Blackford AL, Canto MI, Dbouk M, et al. Pancreatic Cancer Surveillance and Survival of High-Risk Individuals. JAMA Oncol. Published online July 03, 2024. doi:10.1001/jamaoncol.2024.1930