PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

2012. gada veselības nozares budžets – kompromiss starp vajadzībām un iespējām

Veselības ministrija
2012. gada veselības nozares budžets – kompromiss starp vajadzībām un iespējām
„Nākamā gada veselības nozares budžets ir kompromiss starp vajadzībām un iespējām, laikā, kad jānodrošina valsts budžeta konsolidācija 156 miljonu latu apjomā,” norāda veselības ministre Ingrīda Circene. 2012.gadā nozares bāzes budžets pamatfunkciju veikšanai pieaudzis no 443 miljoniem latu 2011. gada sākumā  līdz 446 miljoniem latu.

Ārstniecība

Ņemot vērā budžeta bāzes palielinājumu, papildu līdzekļi – 5 miljoni latu ir novirzīti ārstniecībai gan stacionāro, gan ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai, savukārt 1,3 miljoni latu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Slimnīcās tiks turpināta dienas stacionāru kā izmaksu efektīvāku pakalpojumu attīstība. Bez tam, pārstrukturējot darbu uzņemšanas nodaļās un izveidojot īslaicīgās novērošanas un izmeklēšanas gultas, var tikt samazināts stacionēšanas gadījumu skaits un izmaksas.

Kompensējamie medikamenti

Finansējumu valsts kompensējamo medikamentu un medicīnas ierīču apmaksai nākamajā gadā paredzēts palielināt līdz 75 miljoniem latu salīdzinājumā ar 67 miljoniem latu 2011. gada sākumā, kas nodrošinās lielākas iespējas pacientiem saņemt nepieciešamo ārstēšanu.

Sociālās drošības tīkla pasākumi

Pakāpeniski sašaurinot sociālās drošības tīkla pasākumu apjomu, kas visās nozarēs bija noteikti kā pagaidu pasākumi, ar nākamo gadu tiks samazināts šo pasākumu apjoms pacientu grupām ar ienākumiem attiecīgi zem 120 un 150 latu, tādēļ slimnīcām turpmāk par šiem pacientiem tiks maksāts tāpat kā par jebkuru pacientu. Arī turpmāk no sociālā drošības tīkla līdzekļiem tiks turpināti atbalsta pasākumi trūcīgām personām (kuras par tādām atzītas MK noteiktajā kārtībā), kas paredz pacientu iemaksu un līdzmaksājumu kompensāciju par ārstniecību un kompensējamajiem medikamentiem. Tāpat tiks nodrošināta medicīniskā aprūpe mājās un aprūpe dienas centros pacientiem ar garīgām slimībām, apmaksāts otras māsas darbs ģimenes ārstu praksēs un ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa darbība, laikā, kad nav pieejams ģimenes ārsts.

Eiropas fondu līdzekļi

Ar 2011. gada 1. novembri, izveidojot Nacionālo veselības dienestu, ES fondu sadarbības iestādi pārņēma Finanšu ministrijas Centrālo finanšu un līgumu aģentūra, līdz ar to Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda līdzekļi 32 miljonu apjomā Veselības ministrijas budžetā vairs neparādās, bet saglabājas nozares rīcībā.

Veselības ministre uzsver, ka finansējuma palielinājums veselības nozarei, uz ko gaida gan pacienti, gan ārstniecības personas nerealizēsies, ja liela daļa darba spējīgo iedzīvotāju turpinās nemaksāt nodokļus no saviem ienākumiem. Tādēļ piedāvātais modelis par plānveida veselības aprūpes saņemšanas sasaisti ar nomaksātajiem nodokļiem faktiski ir vienīgais veids, kā ilgtermiņā panākt līdzšinējo nozares problēmu risinājumu.