PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Apvienojot Veselības ekonomikas centru un Veselības norēķinu centru, taps Nacionālais veselības centrs

Veselības ministrija
Apvienojot Veselības ekonomikas centru un Veselības norēķinu centru, taps Nacionālais veselības centrs
30. augustā Ministru kabineta sanāksmē tika apstiprināts Veselības ministrijas iesniegtais projekts par Veselības ekonomikas centra un Veselības norēķinu centra reorganizāciju un apvienošanu, ar šā gada 1.novembri izveidojot vienotu valsts pārvaldes iestādi - Nacionālo veselības dienestu.

Šāds lēmums tika pieņemts, lai novērstu funkciju dublēšanos, kas saistīta ar veselības aprūpes pakalpojumu tarifu veidošanu, pakalpojumu plānošanu un apmaksu, ko savas kompetences ietvaros veica abas iestādes. Šāda līdzīgu funkciju nodrošināšana divās institūcijās radīja papildu administratīvo slogu, kā arī neveicināja koordinētu un operatīvu veselības aprūpei paredzēto valsts budžeta līdzekļu administrēšanu.

Plānots, ka abu centru reorganizācijā samazināsies līdzvērtīgu amata vietu skaits, tomēr kopējo amata vietu skaitu ir nepieciešams saglabāt, lai jaunizveidotajā Nacionālajā veselības dienestā, kā to paredz Pacientu tiesību likums, ar 2012.gada 1.janvāri varētu nodrošināt arī Ārstniecības riska fonda darbību. Saskaņā ar pacientu tiesību likumu, Ārstniecības riska fondu veidos ārstniecības iestāžu maksājumi un no šī fonda pacientiem būs tiesības saņemt atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī par morālo kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas ārstniecības laikā.

Foto: Inese Austruma