PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ārstniecības iestādes nepamatoti uzrādījušas veselības aprūpes pakalpojumus 232 tūkstošu latu apmērā

Veselības Inspekcija
Ārstniecības iestādes nepamatoti uzrādījušas veselības aprūpes pakalpojumus 232 tūkstošu latu apmērā
11. jūlijā Veselības inspekcija izplatījusi informāciju, ka 2010. gadā un 2011. gada 1. ceturksnī pēc veiktajām pārbaudēm ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ir konstatēti pārkāpumi 232 tūkstošu latu apmērā. Saskaņā ar pārkāpumu, vainīgajām veselības aprūpes iestādēm nepamatoti iekasētās summas jāatgriež veselības aprūpes budžetā vai pacientiem.

Visbiežāk konstatētie pārkāpumi ir saistīti ar uzrādīto pakalpojumu neatbilstību faktiski veiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas izpaužas pierakstījumos vai neatbilstošu manipulāciju uzrādīšanā. Otra lielākā pārkāpumu grupa ir saistīta ar veselības aprūpes organizācijas noteikumu neievērošanu. Visvairāk šādi pārkāpumi konstatēti slimnīcās un ambulatorās ārstniecības iestādēs, kā arī pārkāpumi konstatēti primārā veselības aprūpē, piemēram, par kārtības neievērošanu, veicot pacientu veselības aprūpi mājās, SIA „Cilvēks" jāatgriež valstij 5162 lati.

Minēto iemeslu dēļ Veselības inspekcija un Veselības norēķinu centrs 09.05.2011. iesniedza Veselības ministrijā priekšlikumus uzraudzības pastiprināšanai, izveidojot vienotu sankciju sistēmu un papildinot esošos iedarbības mehānismus ar diferencētiem līgumsodiem, naudas sodiem un citiem līgumu darbību ietekmējošiem mehānismiem, tai skaitā, regulāru informācijas publiskošanu par pārkāpējiem, kas paredz arī grozījumus 19.12.2006. MK noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" un Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai skaidri definētu iespējamo ārstniecības iestāžu atbildību pārkāpumu gadījumos.

Grozījumi 19.12.2006. MK noteikumos Nr.1046 publicēti Latvijas Vēstnesī š.g. 5.jūlijā un ir spēkā ar š.g. 1.jūliju: konstatējot pārkāpumus pakalpojumu pieejamībā un darba organizācijā, Inspekcija var brīdināt un pie atkārtotiem pārkāpumiem piemērot līgumsodu 10% un 30% no ikmēneša finansējuma. Gadījumos, ja konstatē nepamatotu budžeta līdzekļu izlietojumu, uzliek par pienākumu naudas līdzekļus atgriezt un ir tiesīga piemērot līgumsodu divkāršā vai pieckāršā apmērā no pakalpojuma tarifa vai izrakstīto kompensējamo zāļu vērtības. Ārstniecības iestādēm, kuras saņem fiksēto (tāmes) finansējumu, var piemērot līgumsodu nepamatoti uzskaitīto pakalpojumu tarifu vai izrakstīto kompensējamo zāļu vērtību summas apmērā (plašāk skatīt pielikumā: Veselības inspekcijas, Veselības norēķinu centra un ārstniecības iestāžu funkcijas, tiesības un pienākumi 28.06.2011. grozījumu 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" kontekstā).

2010.gada un 2011.gada 1.ceturkšņa pārbaužu rezultātus skatīt Inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv, sadaļā Veselības aprūpe / Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi / Būtiskākie pārkāpumi ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā.

 

Foto no Doctus arhīva