PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācija un pārreģistrācija

Veselības Inspekcija
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācija un pārreģistrācija
2011.gadā Veselības inspekcija uzsāka Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju un pārreģistrāciju ārstniecības iestādēs. Ārstniecības personām tiek nodrošināta iespēja darba vietā iesniegt dokumentus, lai iegūtu vai pagarinātu tiesības praktizēt profesijā, tādējādi samazinot ārstniecības personām ar reģistrāciju saistītās izmaksas (izbrīvēta darbadiena, ceļa izmaksas utt.). 

Piedāvātais Veselības inspekcijas pakalpojums guvis atsaucību un laika posmā no 2011.gada aprīļa līdz šim brīdim ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācija un pārreģistrācija ir veikta desmit ārstniecības iestādēs.

Izbraucot uz ārstniecības iestādēm, Veselības inspekcijas speciālisti pakalpojumu sniedza 771 ārstniecības un ārstniecības atbalsta personai, no tiem 286 speciālistiem, kas strādā ārpus Rīgas. Veselības inspekcija pateicas visām apmeklētajām ārstniecības iestādēm par atsaucību, viesmīlīgu uzņemšanu un veiksmīgu sadarbību sekmīga reģistrācijas procesa nodrošināšanā.

 Ārstniecības iestādes, kuras vēlas veikt personu pārreģistrāciju  savā iestādē, lūdzam sazināties ar Veselības inspekciju pa tālruni 67081659 vai e-pastu registri@vi.gov.lv par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu.

Ārstniecības personas, kuru iestādēs nav atsevišķi organizēta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācija, reģistrēties var Veselības inspekcijas Rīgas birojā – Klijānu ielā 7. Klientu pieņemšana notiek no pirmdienas līdz ceturtdienai – no pl.9.00 līdz pl.16.00. Reģistrēties Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā var pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties pa tālruni: 67819671, kā arī rindas kārtībā.

Saskaņā ar Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistru regulējošajiem normatīvajiem aktiem, Inspekcija nodrošina aktuālās informācijas publisku pieejamību Inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv sadaļā Datubāzes.