PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ārstniecības riska fonda darbība tiks sākta ar 2013. gada 25. oktobri

Veselības ministrija
Ārstniecības riska fonda darbība tiks sākta ar 2013. gada 25. oktobri
Freepik
28.augustā, Ministru kabineta sēdē atbalstīti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi Pacientu tiesību likumā, kas paredz, ka Ārstniecības riska fonda darbība tiks sākta ar 2013. gada 25.oktobri, kā to nosaka Eiropas direktīva 2011/24/ES.

Pacientu tiesību likums nosaka, ka pacientam ir tiesības uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī par morālo kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas.

Paredzēts, ka pacienta atlīdzības pieprasījums tiks izskatīts sešu mēnešu laikā (speciālisti individuāli izskatīs katra pacienta atlīdzības pieprasījumu, izvērtēs ārstniecības personas darbības vai bezdarbības dēļ ārstniecības laikā pacienta veselībai vai dzīvībai nodarītā kaitējuma apmēru un pieņems lēmumu par izmaksājamo atlīdzību) līdz ar to atlīdzības varēs saņemt no 2014.gada 1.maija.

Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšanai 2013.gadā no valsts budžeta būs nepieciešami papildu līdzekļi 156 tūkstošu latu apmērā, lai segtu ārstniecības riska maksājumus valsts budžeta iestādēm (Valsts asinsdonoru centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Sporta medicīnas valsts aģentūra) kā arī kapitālsabiedrībām, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē paredz, ka dalībvalstīs līdz 2013.gada 25.oktobrim stājas spēkā normatīvie akti, kas nosaka kārtību, kādā pacienti varēs lūgt kompensāciju, ja sniegtās veselības aprūpes dēļ ticis nodarīts kaitējums.