PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kādas funkcijas veiks Nacionālais veselības dienests?

Veselības ministrija
Kādas funkcijas veiks Nacionālais veselības dienests?
1. novembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Nacionālā veselības dienesta (NVD) nolikums, kas nosaka, ka NVD darbības mērķis ir īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu to izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īstenot valsts politiku e-veselības ieviešanā, veselības un sabiedrības veselības datu iegūšanā un analīzē.

Jau ziņots, ka NVD ir Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmējs. Jaunā dienesta galvenās funkcijas būs administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, slēgt līgumus un norēķināties par sniegtajiem pakalpojumiem, analizēt veselības aprūpes pakalpojumu finanšu un apjoma rādītājus, veikt sabiedrības veselības monitoringu, nodrošināt starptautisko saistību izpildi veselības aprūpes jomā, kā arī nodrošināt zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko tehnoloģiju kompensācijas sistēmas administrēšanu.

Savukārt, NVD maksas pakalpojumu cenrādis izveidots, apvienojot Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra cenrāžus, lai dienestam būtu tiesisks pamats iekasēt samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.