PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Nepamatoti uzrādīti veselības aprūpes pakalpojumi 110 tūkstošu latu apmērā

Veselības Inspekcija
Nepamatoti uzrādīti veselības aprūpes pakalpojumi 110 tūkstošu latu apmērā
Veselības inspekcija 2011.gadā pēc veiktajām pārbaudēm ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ir konstatējusi pārkāpumus un pieņēmusi lēmumus par naudas līdzekļu atgriešanu veselības aprūpes budžetā vai pacientiem 110 tūkstošu latu apmērā

Atklāti pārkāpumi par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti 92 291 latu apmērā, 2 818 latu apmērā par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm. Pamatojoties uz Veselības inspekcijas lēmumiem, vairākas ģimenes ārstu prakses nesaņēma darbības novērtējuma maksājumu par konstatētiem darba organizācijas pārkāpumiem pakalpojumu pieejamībā pacientiem 2184 latu apmērā, kā arī 8969 latu apmērā par ģimenes ārstiem piesaistīto otro māsu darba organizācijas pārkāpumiem pakalpojumu pieejamībā trūcīgās personas statusā esošiem pacientiem. 1702 latu apmērā ārstniecības iestādēm piemēroti līgumsodi un 2421 lats ir jāatgriež pacientiem. 

2011.gadā Veselības inspekcijas pārbaudes par veselības aprūpes budžeta izlietojuma pamatotību un pakalpojumu pieejamību pacientiem tika veiktas galvenokārt par primārās veselības aprūpes (ģimenes ārstu) un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes (ārstu-speciālistu) pakalpojumiem.

Joprojām biežāk konstatētie pārkāpumi ir – apmaksai tiek uzrādītas manipulācijas, kas neatbilst saslimšanai, savstarpēji nesaderīgas manipulācijas, lielākā skaitā vai dārgākas manipulācijas nekā faktiski veiktas pacientam. Ārstniecības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāži ir nepilnīgi un maldinoši, dažkārt kā maksas pakalpojumi ir norādīti valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi. Atsevišķos gadījumos pacientiem netiek izsniegti maksājumus apliecinoši dokumenti. Ģimenes ārstu praksēs ir konstatēti pārkāpumi arī trūcīgo pacientu aprūpē, ko nodrošina praksēs piesaistītās otrās māsas. Atsevišķos gadījumos ģimenes ārstu prakses darba organizācija neatbilst līgumā noteiktajam darba laikam – 40 stundas nedēļā.

Palielinājies iedzīvotāju skaits, kuri vērsušies Veselības inspekcijā ar iesniegumu par portālā www.latvija.lv pieejamās informācijas neatbilstību pacienta ārstēšanā. 2011.gadā pēc iepazīšanās ar informāciju minētajā portālā, iesniegumus Veselības inspekcijai iesniedza 14 iedzīvotāji, no kuriem 11 iesniegumi tika atzīti par pamatotiem – ārstniecības iestāde portālā norādīto pakalpojumu nav sniegusi.

Plašāku informāciju par būtiskākajiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā Jūs varat apskatīt mājaslapas www.vi.gov.lv, sadaļā Veselības aprūpe / Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi.