PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Papildus finansējums ģimenes ārstu praksēm

Veselības ministrija
Papildus finansējums ģimenes ārstu praksēm
Šodien, 22.aprīlī, Centrālā finanšu un līguma aģentūra (CFLA) izsludināja papildus (ceturto) projektu iesniegumu atlases kārtu ģimenes ārstu praksēm*. Projektu ģimenes ārstu prakses varēs iesniegt līdz 22.maijam.

Šīs kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir apmēram 1 miljons eiro. Finansējums tiks piešķirts  vairāk kā 50 ģimenes ārstu prakšu attīstībai (pie nosacījuma, ja visas attīstāmās prakses izmantos maksimālo finansējumu vienas prakses attīstībai, kas ir 19 921 eiro). Veicamos uzlabojumus prakses var plānot no tūkstots līdz pat 450 tūkstošiem eiro. Saskaņā ar apkopoto informāciju par iepriekšējām projektu iesniegumu atlases kārtām vidējā atbalsta summa uz vienu attīstāmo praksi ir 10 tūkstoši euro. Līdz ar to papildus projektu iesniegumu atlases kārtā provizoriski iespējams attīstīt līdz pat 100 ģimenes ārstu praksēm.

Aicinām ģimenes ārstu prakses izmantot Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu prakšu attīstībai, veicot gan prakses telpu renovācijas / rekonstrukcijas, gan medicīnas iekārtu un mēbeļu iegādi. Īpaši vēršam uzmanību iespējai iegādāties datortehniku, tai skaitā galda datoru, portatīvo datoru vai planšetdatoru (ar ierobežojumu ne vairāk kā 1 413 euro uz vienu ārsta praksi), lai veiksmīgu iekļautos e-Veselības sistēmā. 

Papildu informācija par  projektu iesniegumu sagatavošanas un ieviešanu pieejama mājas lapā : http://www.esfondi.vm.gov.lv/lat/20072013gads/eraf/31511apaksaktivitate/

Kā arī CFLA mājas lapā:

http://www.cfla.gov.lv/lv/strukturfondi-un-kohezijas-fondi/projektu-istenosana/gimenes-arstu-tikla-attistiba

* ES fondu 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes"Ģimenes ārstu tīkla attīstība"