PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pirmo palīdzību turpmāk mācīs pēc atjaunotām vadlīnijām

Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienests
Pirmo palīdzību turpmāk mācīs pēc atjaunotām vadlīnijām
2017.gada janvārī – martā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests organizē praktiskās apmācības seminārus pirmās palīdzības pasniedzējiem, pamatojoties uz NMP dienestā apstiprinātām aktualizētām pirmās palīdzības apmācības programmu vadlīnijām un praktiskiem algoritmiem.

Minētās vadlīnijas un algoritmi pārskatīti saskaņā ar jaunākajām starptautiskajām vadlīnijām, tostarp 2015.gada Eiropas Atdzīvināšanas padomes, kā arī Amerikas Sirds Asociācijas&Amerikas Sarkanā krusta vadlīnijām pirmās palīdzības sniegšanas apmācībā.

Tos izstrādājusi NMP dienesta Katastrofu medicīnas sistēmas apmācības nodaļas speciālistu izveidota un vadīta darba grupa sadarbībā ar pirmās palīdzības apmācītājorganizācijām, profesionālām medicīniskām asociācijām un dažādu nozaru speciālistiem.

Seminārā pirmās palīdzības pasniedzēji apgūs zināšanas un prasmes saskaņā ar aktualizētajām vadlīnijām, kas ietver arī atsevišķas izmaiņas pirmās palīdzības sniegšanā – piemēram, ir vienkāršota rīcība dzīvībai bīstamas asiņošanas gadījumā, kur standarta metode pirmās palīdzības sniedzējiem ir brūces aizspiešana, turpmāk pirmās palīdzības apmācība ietvers arī insulta atpazīšanu un palīdzību tā gadījumā, kā arī jaunums ir zināšanas par ārējo automātisko defibrilatoru izmantošanu pirmās palīdzības sniegšana (Eiropā ir ļoti plašs publiskās vietās izvietoto automātisko ārējo defibrilatoru tīkls, kas jebkuram pieejams pirmās palīdzības sniegšanā, arī Latvijā šāda interese un iniciatīva no organizāciju puses pakāpeniski attīstās).

Pirmās palīdzības pasniedzēji seminārā arī paši darbosies praktiski, lai pilnveidotu savas apmācības kursa vadīšanai nepieciešamās prasmes.

Pirmās palīdzības pasniedzējiem jāsāk apmācīt pirmās palīdzības sniegšana pēc aktualizētājām vadlīnijām un algoritmiem no šā gada 1.maija. Kopumā Latvijā šobrīd darbojas 13 pirmās palīdzības apmācīttiesīgas organizācijas, kurās ik gadu pirmo palīdzību apgūst ap 40 000 iedzīvotāju.

Pirmais praktiskās apmācības seminārs pasniedzējiem par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības programmas aktualizētajām vadlīnijām un algoritmiem NMP dienestā notiek šodien, 27.janvārī. Foto ieskats semināra praktiskajās nodarbībās.