PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Reorganizēs Latvijas Infektoloģijas centru

Doctus
Reorganizēs Latvijas Infektoloģijas centru
Lai mazinātu funkciju dublēšanos un racionālāk izlietotu veselības nozares finansējumu, Veselības ministrija iecerējusi no 2012.gada 1.aprīļa reorganizēt valsts aģentūru "Latvijas Infektoloģijas centrs". Daļa tā funkciju tiks uzticēta jaunizveidotajam Slimību kontroles centram, daļa - Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai.

Veselības ministrija ziņo, ka izmaiņu rezultātā Latvijas Infektoloģijas centra funkcijas, kas saistās ar slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu, statistikas datu apkopošanu par infekcijas slimībām, profilakses un slimību ierobežošanas pasākumiem, valsts imunizācijas programmu veikšanu, sadarbību ar Pasaules Veselības organizāciju un Eiropas Komisiju, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un citu valstu sabiedrības veselības institūcijām tiks nodotas jaunizveidotai veselības ministra pakļautībā esošai tiešās pārvaldes iestādei - Slimību kontroles centram. Šis centrs pārņems arī atsevišķas funkcijas arī no Nacionālā Veselības dienesta un Veselības inspekcijas.

Latvijas Infektoloģijas centra funkcijas, kas saistītas ar infekciju slimību ārstēšanu, nacionālo references centru mikrobioloģijas un virusoloģijas jomā, laboratoriju kvalitātes kontroli Latvijā, centralizētu reti sastopamu infekciju slimību diagnostiku un pirmsdiploma un pēcdiploma apmācību infektoloģijā, epidemioloģijā un laboratoriskajā diagnostikā pārņems Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca.

Veselības ministrija cer, ka izmaiņu rezultātā, nodrošinot infekcijas slimnieku ārstēšanu daudzprofilu slimnīcā, pacientiem uzlabosies veselības aprūpes kvalitāte un racionālāk tiks izmantots ārstniecības finansējums. Savukārt Slimību kontroles centra izveidošana, kas tiks īstenota esošā finansējuma ietvaros, novērsīs funkciju dublēšanos sabiedrības veselības un epidemioloģiskās drošības jomā, kā arī ļaus labāk realizēt veselības veicināšanas un slimību profilakses funkciju.