PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Valsts kontrolei iebildumi par darba samaksas aprēķiniem un uzskaiti NMPD

Veselības ministrija, Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienests
Valsts  kontrolei iebildumi par darba samaksas aprēķiniem un uzskaiti NMPD
Valsts kontrole izplatījusi informāciju par pieļautajiem grāmatvedības pārkāpumiem Veselības ministrijas (VM) padotības iestādē - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD). Pieļautās kļūdas pamatā saistītas ar neprecīzu normatīvo aktu traktēšanu un piemērošanu. Visbūtiskākie iebildumi saistīti darba samaksas aprēķinu un uzskaiti NMPD, kas neatbilst šobrīd spēkā esošajiem normatīviem par atalgojumu ārstniecības personām.

Lai gan VM sadarbībā ar Finanšu ministriju jau ir sagatavojusi grozījumi noteikumos, kas regulē atalgojuma aprēķinu ārstniecības personām, šobrīd piemērotais atalgojuma aprēķins NMPD neatbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem. Saistībā ar minētajiem pārkāpumiem VM uzsākusi NMPD dienesta pārbaudi, ir izbeigtas darba attiecības ar galveno grāmatvedi, kā arī ierosinātas disciplinārlietas katras konkrētās amatpersonas atbildības izvērtēšanai. Bez tam iestādē jau veikta grāmatvedības struktūras reorganizācija.

Veselības ministrs Juris Bārzdiņš norāda: „Nav pieļaujami, ka Veselības ministrijas padotības iestāžu vadītāji nav nodrošinājuši stingru valstī noteiktās likumdošanas ievērošanu savā atbildībā esošajās iestādēs. Kaut arī pieļautie pārkāpumi neietekmē pacientu iespējas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, tomēr šāds atzinums sabiedrībai nepārprotami sniedz negatīvu signālu par veselības aprūpes līdzekļu godīgu izlietojumu, kam ir jābūt mūsu darba augstākajai mērauklai. Tieši tādēļ minētās nepilnības ir jānovērš vistuvākajā laikā.''

NMP dienests savukārt izplatījis paziņojumu, ka nevar piekrist Valsts kontroles (VK) revīzijas ziņojumā ieteiktajai atalgojuma aprēķināšanas metodikai, jo tādā gadījumā ātrās palīdzības mediķi par savu padarīto darbu nesaņemtu visu nopelnīto darba samaksu, tai skaitā arī slimības un atvaļinājumu gadījumā. Vadoties pēc VK norādēm: piemēram, ja ātrās palīdzības brigādes mediķis būtu nostrādājis vidēji 40 stundas mēnesi jeb pusslodzi, tad saņemtu atvaļinājuma naudu par 168 stundām, savukārt, nostrādājot pusotru slodzi jeb 240 stundas, atvaļinājuma laikā arī saņemtu samaksu tikai par 168 stundām. NMP dienests aprēķinot darba samaksu ir vadījies pēc Darba likuma 6.panta un Ārstniecības likuma 53.panta, kas nosaka pagarināto darba laiku ārstniecības personām. Savukārt Valsts kontroles revīzijas laikā atsevišķas normas it tulkojusi burtiski.

NMP dienests norāda, ka Valsts kontroles iebildumi par darba samaksas aprēķināšanu brigāžu mediķiem, kuri strādā pagarinātu darba laiku, ir saistāmi ar vairāku ārējo normatīvo aktu nepilnībām. Šo problēmu ir atzinusi arī Finanšu ministrija. Pēc NMP dienesta ierosinājuma par nepieciešamajām normatīvo aktu izmaiņām un precizējumiem, jau pavasarī šis jautājums tika skatīts Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un NMP dienesta pārstāvju darba grupā. Turklāt šobrīd jau tiek virzīti izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos saskaņā ar NMP dienestā iepriekš pielietoto darba samaksas aprēķināšanas metodiku mediķiem, kuri strādā pagarināto darba laiku.

NMP dienests nepiekrīt arī norādei par it kā nepamatotu darba stāža piemaksu aprēķināšanu ātrās palīdzības brigāžu mediķiem. NMP dienestam, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem nr.980. vēl 2010.gada sākumā piemaksas par darba stāžu ātrās palīdzības mediķiem bija jāizmaksā, pretējā gadījumā darbinieki varētu vērsties tiesā par nepamatotu darba stāža piemaksu neizmaksāšanu. Savukārt līdz ar vienotā atalgojuma sistēmas ieviešanu dienestā, darba stāža piemaksas vairs netiek aprēķinātas.

Kā norāda NMP dienests - situācijā, kad daudzi mediķi domā par darbu ārvalstīs, nav pieļaujams, ka formālu iemeslu dēļ ātrās palīdzības mediķi nesaņemtu nopelnīto samaksu un netiktu nodrošināts taisnīguma princips atalgojuma aprēķināšanā.