PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Veselības aprūpes budžetā jāatgriež 82 tūkstoši lati

Veselības Inspekcija
Veselības aprūpes budžetā jāatgriež 82 tūkstoši lati
Veselības inspekcija 2011.gada deviņos mēnešos pēc veiktajām pārbaudēm ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ir konstatējusi pārkāpumus un pieņēmusi lēmumus par naudas līdzekļu atgriešanu veselības aprūpes budžetā 82 tūkstošu latu apmērā. Arī pacientiem ir atgriezta nepamatoti iekasēta nauda 2376 latu apmērā.

 

Šā gada 1.jūlijā tika veikti papildinājumi Ministru kabineta noteikumiem Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, kas paredz ārstniecības iestādei maksāt līgumsodu par otrreizēji  konstatētajiem pārkāpumiem. Līdz ar to šā gada trešajā ceturksnī atsevišķām ārstniecības iestādēm ir piemēroti līgumsodi kopumā 500 latu apmērā.

Visbiežāk konstatētie pārkāpumi ir saistīti ar uzrādīto pakalpojumu neatbilstību faktiski veiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas izpaužas pierakstījumos vai neatbilstošu manipulāciju uzrādīšanā. Otra lielākā pārkāpumu grupa ir saistīta ar veselības aprūpes organizācijas noteikumu neievērošanu. Visvairāk šādi pārkāpumi konstatēti slimnīcās un ambulatorās ārstniecības iestādēs, kā arī pārkāpumi konstatēti primārā veselības aprūpē, piemēram, par kārtības neievērošanu, veicot pacientu veselības aprūpi mājās. Pārkāpumi ir konstatēti arī pacientiem publiski pieejamā informācijā, kur dažkārt maksas cenrādī ir iekļauti valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi. Tāpat ir gadījumi, kad pacientiem netiek izsniegti maksājumus apliecinoši dokumenti.

Plašāku informāciju par būtiskākajiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā Jūs varat apskatīt mājaslapas www.vi.gov.lv, sadaļā Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi.