PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Apiksabāna vai rivaroksabāna kombinācija ar diltiazemu: nopietnas asiņošanas riski priekškambaru mirdzēšanas pacientiem

Doctus
Apiksabāna vai rivaroksabāna kombinācija ar diltiazemu: nopietnas asiņošanas riski priekškambaru mirdzēšanas pacientiem
Pixabay.com
Diltiazems tiek bieži parakstīts kambaru frekvences kontrolei pacientiem ar priekškambaru mirdzēšanu (PM). Tajā pašā laikā zināms, ka medikaments nomāc apiksabāna un rivaroksabāna izvadīšanu, potenciāli radot pastiprinātas koagulācijas riskus pacientam. Lai salīdzinātu nopietnas asiņošanas riskus jauniem apiksabāna vai rivaroksabāna lietotājiem, kas saņem vai nu diltiazemu vai metoprololu PM terapijā, tika veikts retrospektīvs kohortas pētījums.

Pētījumā piedalījās pacienti no 65 gadu vecumam ar PM, kam sākta terapija vai nu ar apiksabānu, vai rivaroksabānu, kā arī sākta terapija vai nu ar diltiazemu, vai metoprololu. Pētījuma norises laiks no 2012.–2020.gadam. Pacientus novēroja 365 dienas. Primārais pētījuma iznākums bija kopējais ar asiņošanu saistītais hospitalizācijas skaits un nāve ar neseniem pierādījumiem par asiņošanu. Sekundārie iznākumi bija išēmisks insults vai sistēmiska trombembolija, masīvi išēmiski vai hemorāģiski notikumi un nāve bez neseniem pierādījumiem par asiņošanu.

Pētījumā iekļāva 204 155 pacientus, no kuriem 53 275 saņēma diltiazemu un 150 880 saņēma metoprololu. Pētījuma dalībniekiem (vidējais [SD] vecums bija 76,9 [7,0] gadi; 52,7 % sievietes) bija vidēji 90 927 persongadus ilgs novērošanas periods (mediāna 120 [IQR 59–281] diena). Pacientiem, kas saņēma diltiazemu bija novērots paaugstināts primārā notikuma risks (rādītāja atsķirība, RD 10,6 [95 % TI 7,0–14,2] uz 1000 persongadiem; draudu attiecība, HR 1,21 [95 % TI 1,13–1,29]), t.sk. ar asiņošanu saistītu hospitalizāciju risks (RD 8,2 [95 % TI 5,1–11,4] uz 1000 persongadiem; HR 1,22 [95 % TI 1,13–1,31]) un nāves ar pierādījumiem par nesenu asiņošanu risks (RD 2,4 [95 % TI 0,6–4,2] uz 1000 persongadiem; HR 1,19 [95 % TI 1,05–1,34]) salīdzinājumā ar pacientiem, kas saņēma metoprololu. Primārā notikuma risks ar iniciālu diltiazema devu pāri 120 mg/dienā bija lielāks kā pie zemākām diltiazema devām. Devas, kas pārsniedza 120 mg/dienā paaugstināja nopietnu išēmisku vai hemorāģisku notikumu risku (HR 1,14; 95 % TI 1,02–1,27).

Pētījuma autori secina, ka pacientiem ar PM, kas saņem apiksabānu vai rivaroksabānu, diltiazema terapija saistīta ar augstākiem asiņošanas riskiem salīdzinājumā ar metoprololu, īpaši gadījumos, kad diltiazema deva pārsniedz 120 mg/dienā.

Avots: Ray WA, Chung CP, Stein CM, et al. Serious Bleeding in Patients With Atrial Fibrillation Using Diltiazem With Apixaban or Rivaroxaban. JAMA. Published online April 15, 2024. doi:10.1001/jama.2024.3867