PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Atbildreakciju uz bioloģiskiem preparātiem ietekmējošie faktori pacientiem ar psoriāzi

Doctus
Atbildreakciju uz bioloģiskiem preparātiem ietekmējošie faktori pacientiem ar psoriāzi
Pixabay.com
Psoriāzes terapija ar bioloģiskajiem medikamentiem var būt mazāk efektīva noteiktām pacientu grupām. Meta–analīzes veidā noskaidrots, kādi klīniskie pacientu raksturojošie faktori saistīti ar sliktāku bioloģisko preparātu efektivitāti.

Analīzē tika iekļauti pētījumi (gan novērojumu, gan nejaušināti klīniskie pētījumi), kur par ārstēšanas iznākumiem ziņots novērtējot PASI 75 vai 90 pēc 12, 26 un/vai 52 nedēļu ārstēšanas kursa. Primārais pētījuma iznākums bija PASI 90 pēc sešu mēnešu jeb 26 nedēļu ārstēšanas.

Kopā tika iekļauti 40 pētījumi par 21 438 pacientiem. Apkopojot datus par novērojumu pētījumiem, secināts, ka vecāks pacienta vecums (iespēju attiecība [IA] 0,99; 0,98–1,00), iepiekšēja bioloģisko medikamentu ekspozīcija (IA 0,44; 95 % TI 0,29–0,67), augstāks ĶMI (IA 0,96; 95 % TI 0,94–0,99), smēķēšana anamnēzē (IA 0,81; 95 % TI 0,67–0,98) un smēķēšana šobrīd (IA 0,78; 95 % TI 0,66–0,91) negatīvi saistīta ar PASI 90 sasniegšanu sešus mēnešus pēc terapijas sākšanas. Nejaušināti kontrolētos pētījumos kā negatīvs priekšnoteikums bioloģisko preparātu efektivitātes zudumam fiksēts tikai ĶMI virs 30 (PASI 90 3 mēnešos: IA 0,57; 95 % TI 0,48–0,66).

Šobrīd nav skaidrs, vai esošie faktori atšķirīgi ietekmē ārstēšanas atbildreakciju dažādiem bioloģiskajiem preparātiem, kas pieejami psoriāzes ārstēšanā.

Avots: Hjort G, Schwarz CW, Skov L, Loft N. Clinical Characteristics Associated With Response to Biologics in the Treatment of Psoriasis: A Meta-analysis. JAMA Dermatol. Published online June 18, 2024. doi:10.1001/jamadermatol.2024.1677