PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Cik bieži slimnīcas etapā pneimonijas diagnoze noteikta neatbilstīgi?

Doctus
Cik bieži slimnīcas etapā pneimonijas diagnoze noteikta neatbilstīgi?
Pixabay.com
Apakšējo elpceļu infekcijas, t.sk. sadzīvē iegūta pnemonija (SIP) ir ceturtais biežākais iemesls hospitalizācijai. Līdz šim maz zināms, cik bieži pacientiem slimnīcas etapā SIP diagnoze noteikta neatbilstīgi un kādi riska faktori varētu būt atbildīgi par šādu notikumu gaitu.

Lai raksturotu neatbilstīgas SIP diagnozes raksturojošos lielumus, Mičiganā (ASV) veikts perspektīvs kohortas pētījums, pārskatot medicīniskos ierakstus un veicot telefona zvanus pacientam pēc izrakstīšanas. Analīzē iekļāva tos pacientus, kas atbilda iekļaušanas kritērijiem, tika izrakstīti ar SIP diagnozi un saņēma antibiotikas pirmajā vai otrajā hospitalizācijas diena. Neatbilstīga SIP diagnoze definēta pēc National Quality Forum apstiprinātiem kritērijiem, kur SIP mērķēta antibakteriāla terapija parakstīta pacientiem ar mazāk kā divām SIP pazīmēm/simptomiem vai negatīvu krūškurvja attēldiagnostiku. Tika izvērtēti riska faktori neatbilstīgas diagnozes noteikšanas iespējamībai un tiem, kam diagnoze nav bijusi atbilstīga, vērtēts 30 dienu iznākums pēc ārstēšanas – mirstība, atkārtota hospitalizācija, neatliekamās medicīnas cetra apmeklējums, Cl.difficile infekcija un ar antibiotiku lietošanu saistītas blaknes.

No 17 290 ar SIP hospitalizētiem pacientiem 2079 (12,0 %) atbilda neatbilstīgas diagnozes kritērijiem (vidējais [IQR] vecums 71,8 [60,1–82,8] gadi; 50,3 % sievietes. No šiem pacientiem 1821 (87,6 %) saņēma pilnu antibiotiku kursu. Salīdzinājumā ar SIP pacientiem, neatbilstošas diagnozes pacienti bija vecāki (pielāgotā iespēju attiecība [aOR] 1,08; 95 % TI 1,05–1,11 uz dekādi) un ticamāk bija ar demenci (aOR 1,79; 95 % TI 1,55–2,08) vai traucētu psihisko stāvokli (aOR 1,75; 95 % TI 1,39–2,19). Starp tiem pacientiem, kas neatbilstīgi saņēma antibakteriālo terapiju, netika novērotas atšķirības 30 dienu kopējā iznākumā atkarībā no tā, vai pacients saņēma pilnu vai daļēju antibiotiku kursu (25,8 % pet 25,6 %, aOR 0,98; 95 % TI 0,79–1,23). Pilna antibakteriālā kursa saņemšana šiem pacientiem saistīta ar nevēlamām ar antibiotiku lietošanu saistītām blaknēm (31 no 1821 [2,1 %]).

Avots: Gupta AB, Flanders SA, Petty LA, et al. Inappropriate Diagnosis of Pneumonia Among Hospitalized Adults. JAMA Intern Med. Published online March 25, 2024. doi:10.1001/jamainternmed.2024.0077