PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Endovaskulāra nieru denervācija hipertensijas ārstēšanā: RADIANCE II nejaušināti kontrolēts pētījums

Doctus
Endovaskulāra nieru denervācija hipertensijas ārstēšanā: RADIANCE II nejaušināti kontrolēts pētījums
Pixabay.com
Kāds ir nieru denervācijas asinsspiedienu mazinošs efekts salīdzinot ar placebo procedūru pacientiem ar hipertensiju, ja fonā netiek lietoti antihipertensīvie medikamenti? Līdz šim veiktie nejaušināti kontrolētie pētījumi uzrādījuši procedūras efektivitāti vieglas līdz vidēji smagas un rezistentas hipertensijas gadījumā.

Lai sniegtu atbildi uz šo jautājumu, tika veikts ar placebo ierīci, nejaušināti kontrolēts pētījums arteriālās hipertensijas pacientiem bez fona ietekmējošiem antihipertensīviem medikamentiem. Pētījums tika vadīts 37 medicīnas centros ASV un 24 medicīnas centros Eiropā no 2019.gada janvāra līdz 2022.gada martam. Tajā tika iekļauti pacienti no 18–75 gadiem ar hipertensiju (sistoliskais TA [STA]  ≥140 mmHg un diastoliskais [DTA] ≥90 mmHg, neskatoties uz vairāk kā divu antihipertensīvo mediakamentu lietošanu), ja viņu ambulatori mērītais  STA/DTA bija 135/85 mmHg vai augstāks, bet zemāks kā 170/105 mmHg pēc četru nedēļu perioda kopš medikamentu pārtraukšanas. Pacientu aGFĀ bija jābūt augstākam par 40 ml/min.1,73 m² ar neizmainītu nieru artēriju anatomiju, lai veiktu nieru denervācijas procedūru. Pētījuma dalībniekiem antihipertensīvā terapija netika atsākta līdz 2 mēnešu novērošanas perioda beigām, ja vien asinsspiediens nepaaugstinājās, pārsniedzot noteiktos griestus vai rezultējoties ar klīniskiem simptomiem.

Primārais pētījuma iznākums bija vidējās izmaiņas dienas ambulatori mērītā STA divu mēnešu periodā. Primārais ar drošuma profilu saistītais iznākums bija nopietnu blakņu sastopamība – nāve, nieru mazspēja, kā arī nopietni trombemboliski, vaskulāri, kardiovaskulāri, cerebrovaskulāri un hipertensīvi notikumu pirmajās 30 dienās un nieru artērijas stenoze virs 70 % 6 mēnešu laikā. Sekundārie iznākumi – vidējās izmaiņas 24 stundu STA, mājas STA, ofisa STA un diastoliskā asinsspiediena izmaiņas dažādos apstākļos divu mēnešu periodā.

Nieru denervācijas procedūru saņēma 150 pacienti, 74 – placebo procedūru. Dalībnieku vidējais vecums bija 55 gadi (SD 9,3 gadi), 28,6 % sievietes. Dienas STA lielākā mērā mazinājās nieru denervācijas grupā (vidēji -7,9 mmHg [SD 11,6 mmHg]) pret -6,3 mmHg [95 % TI -9,3–-3,2 mmHg], p < 0,001) ar saglabātu efektu visu 24 stundu laikā. No septiņiem pētījumā noteiktiem sekundāriem iznākumiem, sešos tika novērots klīnisks ieguvums pēc nieru denervācijas procedūras veikšanas. Netika ziņots par nopietnām blaknēm pētījuma laikā.

Avots: Azizi M, Saxena M, Wang Y, et al. Endovascular Ultrasound Renal Denervation to Treat Hypertension: The RADIANCE II Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023;329(8):651–661. doi:10.1001/jama.2023.0713