PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

GLP–1 receptoru agonisti un kuņģa atlieku saturs pirms anestēzijas

Doctus
GLP–1 receptoru agonisti un kuņģa atlieku saturs pirms anestēzijas
Pixabay.com
GLP–1 receptoru agonistus plaši izmanto ASV un pasaulē ne tikai hiperglikēmijas pārvaldībā pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu, bet arī svara samazināšanas nolūkā. Šo medikamentu perioperatīvais drošuma profils, īpaši aspirācijas risks anestēzijas laikā, nav pilnībā skaidrs.

Lai novērtētu GLP–1 RA saistību ar palielinātu kuņģa atlieku saturu (residual gastric content [RGC]), šķērsgriezuma pētījumā tika izmantota kuņģa ultrasonogrāfija pacientiem no terciāras universitātes slimnīcas, kuriem ieplānota ķirurģiska procedūra. Pacienti ievēroja rekomendācijas par badošanās laiku pirms procedūras. No pētījuma tika izslēgti pacienti ar jebkādā veidā izmainītu kuņģa anatomiju (piemēram, iepriekš veikta kuņģa operācija), grūtnieces, pacienti ar nesenu traumu vai tie, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav iespējams veikt kuņģa USG.

Pētījuma ekspozīcija: GLPA–1 RA lietošana reizi nedēļā. Pētījuma galvenais iznākums ir palielināta RGC klātbūtne kuņģa USG, definēta kā dažādu šķidrumu, bieza satura vai vairāk nekā 1,5 ml/kg caurspīdīga šķidruma saturs kuņģī pēc badošanās. Sekundāri tika izvērtēta saistība starp medikamenta pārtraukšanas laiku un palielinātu RGC.

No 124 pētījuma dalībniekiem (vidējais vecums 56 gadi [IQR 46—65]; 60 % sieviešu) palielināta RGC sastopamība bija 56 % pacientu, kas lieto GLP–1 RA, un tikai 19 % pacientu, kas GLP–1 RA nelieto. Pēc jaucējfaktoru pielāgošanas aprēķināts, ka GLP–1 RA lietošana nozīmē par 30,5 % (95 % TI 9,9—51,2 %) lielāku iespējamību RGC sastopamībai (pielāgotais sastopamības rādītājs 2,48; 95 % TI 1,23—4,97). Netika atrasta saistība starp GLP–1 RA pārtraukšanas laiku un palielinātu RGC.

Pētījuma autori secina, ka GLP–1 RA lietošana neatkarīgi saistīta ar palielinātu RGC, ko fiksē kuņģa USG. Tas nozīmē, ka līdz šim izmantotās badošanās vadlīnijas pirms ķirurģiskām manipulācijām šai pacientu grupai varētu nebūt lietderīgas, palielinot aspirācijas risku anestēzijas laikā.

Avots: Sen S, Potnuru PP, Hernandez N, et al. Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonist Use and Residual Gastric Content Before Anesthesia. JAMA Surg. Published online March 06, 2024. doi:10.1001/jamasurg.2024.0111