PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

AKE inhibitoru lietošana saistīta ar paaugstinātu plaušu vēža risku

Doctus
Angiotensīna konvertējošā enzīma (AKE) inhibitoru lietošana, lai samazinātu asinsspiedienu, saistīta ar 14 % augstāku plaušu vēža attīstības risku, salīdzinot ar hipertensijas terapiju ar angiotensīna receptoru blokatoriem.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai AKE inhibitoru lietošana ir saistīta ar paaugstinātu plaušu vēža attīstības risku, salīdzinot ar angiotensīna receptoru blokatoru lietošanu.

Šis bija populācijā balstīts kohorta pētījums, kurš tika veikts Apvienotajā Karalistē. Pētījumā iekļāva 992 061 pacientu ar hipertensiju, kuri saņēma terapiju laika periodā 1995.gada 1.janvāris – 2015.gada 31.decembris. Dalībnieki tika novēroti līdz 2016.gada 31.decembrim.

Kohortu novēroja vidēji 6,4 gadus (SD 4,7), šajā laikā novēroja 7952 plaušu vēža gadījumus (1,3 gadījums uz 1000 persongadiem). Atklāja, ka AKE inhibitoru lietošana ir saistīta ar paaugstinātu plaušu vēža attīstības risku, salīdzinot ar angiotensīna receptoru blokatoru lietošanu (attiecīgi 1,6 pret 1,2 uz 1000 persongadiem). JO ilgstošāk lietoja AKE inhibitorus, jo augstāks bija plaušu vēža attīstības risks  (pēc 5 gadu lietošanas HR=1,22; 95 % TI [1,06 – 1,4]; pēc 10 un vairāk gadu lietošanas HR=1,31; 95 % TI [1,08 – 1,59]).

Pētnieki secina, ka AKE inhibitoru lietošana paaugstina plaušu vēža attīstības risku. Šī saistība kļūst ciešāka, lietojot AKE inhibitorus ilgāk par pieciem gadiem.  Pētījumi jāturpina, lai novērtētu šo medikamentu efektu uz plaušu vēža attīstību.

AVOTS: Hick BM, Filion KB, Yin H, et al. Angiotensin converting enzyme inhibitors and risk of lung cancer: population based cohort study. BMJ 2018;363:k4209