PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Augsts triglicerīdu līmenis ir saistīts ar prostatas vēža recidīvu risku

Doctus
Jaunā pētījumā pierādīta saistīta starp augstu triglicerīdu līmeni un prostatas vēža bioķīmisku recidīvu. Starp vīriešiem, kuriem pirms prostatas vēža ķirurģijas, bija paaugstināts triglicerīdu līmenis, bija par 35% paaugstināts vēža recidīva risks, salīdzinot ar vīriešiem ar normālu triglicerīdu līmeni pirms operācijas.

Retrospektīvā kohorta analīzē tika iekļauti 843 pacienti, kuriem veica radikālu prostatektomiju un kuri nekad iepriekš nebija lietojuši statīnus. Tika izmantots daudzfaktoru Cox proporcionālais draudu modelis, lai novērtētu saistību starp kopējā holesterīna, zema blīvuma holesterīna, augsta blīvuma holesterīna un triglicerīdu līmeni un bioķīmiska recidīva risku.

Paaugstināts seruma triglicerīdu līmenis ir saistīts ar paaugstinātu prostatas vēža recidīva risku (HR=1,03; 95% TI [1,01 - 1,05]), bet šādu saistību nenovēroja starp kopējā holesterīna, zema blīvuma un augsta blīvuma holesterīnu. Tomēr starp vīriešiem ar dislipidēmiju, holesterīna un augsta blīvuma holesterīna paaugstināšanās par katriem 10 mg/dl bija saistīta attiecīgi ar recidīva riska pieaugumu par 9% (HR=1,09; 95% TI [1,01 - 1,17]) un recidīva riska samazinājumu par 39% (HR=0,61; 95% TI [0,41 - 0,91]).

Paaugstināts triglicerīdu līmenis serumā ir saistīts ar paaugstinātu prostatas vēža recidīvu risku. Kopējais holesterīns, zema blīvuma holesterīns vai augta blīvuma holesterīns nav saistīts ar recidīvu risku vīriešiem. Tomēr vīriešiem ar dislipidēmiju, paaugstināts holesterīna un augsta blīvuma holesterīna līmenis ir attiecīgi saistīts ar paaugstinātu un pazeminātu recidīvu risku.

Pētījuma rezultāti apliecina, ka statīnu lietošana ir saistīta ar pazeminātu recidīvu risku, līdz ar to lipīdu līmenis ir modificējams prostatas vēža recidīva riska faktors.

 

Pirmavots: Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 1-8.