PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Bariatriskā ķirurģijas ir visefektīvākā metode ilgstošai asinsspiediena kontrolei

Doctus
Bariatriskā ķirurģijas ir visefektīvākā metode ilgstošai asinsspiediena kontrolei
Freepik.com
Bariatriskā ķirurģija ir efektīvāka, lai kontrolētu hipertensijas līmeni vai augstu asinsspiedienu cilvēkiem ar aptaukošanos un nekontrolētu augstu asinsspiedienu, salīdzinot ar tikai medikamentozu terapiju. Cilvēkiem, kuriem tika veikta bariatriskā operācija, bija zemāks ĶMI un pēc pieciem gadiem viņi lietoja mazāk medikamentu, vienlaikus saglabājot normālu asinsspiediena līmeni nekā tiem, kuri lietoja tikai antihipertensīvos medikamentus.

Pētījuma mērķis bija noteikt bariatriskās ķirurģijas ilgtermiņa ietekmi uz hipertensijas kontroli un remisiju.

Tika veikts nejaušināta iedalījuma klīniskais pētījums ar personām ar 1. vai 2. pakāpes aptaukošanos un hipertensiju, kuri lietoja vismaz divus medikamentus asinsspiediena kontrolei. Pētījumā netika iekļauti pacienti ar anamnēzē bijušiem kardiovaskulāriem notikumiem un slikti kontrolētu 2. tipa cukura diabētu. Vienai grupai tika veikta bariatriskā ķirurģija un doti medikamenti, otra grupa saņēma tikai medikamentozo terapiju. Atkārtoti tika novērtēts sākotnējais primārais iznākums (vismaz 30 % no kopējā antihipertensīvo zāļu skaita samazināšanās, saglabājot asinsspiediena līmeni <140/90 mm Hg) pēc 5 gadiem. Galvenā analīze tika veikta pēc ārstēšanas nodoma principa.

Kopā pētījumā piedalījās 100 dalībnieki (76 % sieviešu, vecums 43,8 ± 9,2 gadi, ķermeņa masas indekss: 36,9 ± 2,7 kg/m2). Pēc 5 gadiem ķermeņa masas indekss bija 36,40 kg/m2 (95 % TI [35,28 – 37,52 kg/m2) medikamentozās terapijas grupā un 28,01 kg/m2 (95 % TI [26,95 - 29,08 kg/m2] bariatriskās ķirurģijas grupā (P < 0,001). Salīdzinot ar medikamentozās terapijas grupu, bariatriskā ķirurģija veicināja ievērojami lielāku medikamentu skaita samazināšanos (80,7 % pret 13,7 %; relatīvais risks: 5,91; 95 % TI [2,58 – 13,52; P < 0,001), un vidējais antihipertensīvo medikamentu skaits bija 2,97 (95 % TI [2,33 – 3,60]) medikamentozās terapijas grupā un 0,80 (95% TI [0,51 – 1,09]) bariatrijas grupā (P < 0,001). Hipertensijas remisijas rādītāji bija 2,4 % pret 46,9 % (relatīvais risks: 19,66; 95 % TI [2,74 – 141,09]; P < 0,001). Jutīguma analīze, ņemot vērā tikai pabeigtos gadījumus, atklāja konsekventus rezultātus. Interesanti, ka šķietami rezistentas hipertensijas līmenis pēc bariatriskās ķirurģijas bija mazāks (0 % pret 15,2 %).

Bariatriskā ķirurģija ir efektīva un ilgstoša stratēģija, lai kontrolētu hipertensiju un ar to saistīto polifarmāciju pacientiem ar aptaukošanos.

AVOTS: Schiavon CA, Cavalcanti AB, Oliveira JD, et al. Randomized Trial of Effect of Bariatric Surgery on Blood Pressure After 5 Years. Journal of the American College of Cardiology, 2024; 83 (6): 637