PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

HOPS un kognitīvie traucējumi

Doctus
HOPS saistīts ar viegliem kognitīviem traucējumiem un atmiņas zudumu, secināts šķērsgriezuma pētījumā, kura rezultāti publicēti Mayo Clinic Proceedings novembra numurā. Turklāt novērota ir devas-atbildes sakarība, jo ilgāk ir HOPS, jo lielāks kognitīvo problēmu attīstības risks.

Tā kā trūkst efektīvas terapijas demences ārstēšanai, būtiski ir noskaidrot demences attīstības riska faktorus, lai novērstu vai vismaz aizkavētu demences attīstību. Iepriekš veiktos pētījumos pierādīts, ka 77% pacientu ar HOPS un hipoksēmiju ir dažādu formu kognitīvie traucējumi. Tomēr labi dizainētos populācijas pētījumos šāda sakarība līdz šim nebija pētīta.

Tādēļ šajā pētījumā pētnieki meklēja saistību starp HOPS un kognitīviem traucējumiem. Pētījuma dalībnieki bija vecumā starp 70 un 89 gadiem, visiem dalībniekiem veica neiroloģisko izmeklēšanu un neiropsiholoģisko testēšanu pētījuma sākumā.

Izmantojot standartizētus kritērijus, pētnieki analizējot slimības vēstures, noskaidroja pacientus, kuriem ir HOPS diagnoze. Ar loģistiskās analīzes metodi tika novērtēts saistības ciešums starp HOPS, kognitīviem traucējumiem, slimības ilgumu un dažādiem kognitīvo traucējumu veidiem.

No 1927 pacientiem 288 bija HOPS (18% vīriešu un 12% sieviešu; p<0,001). Kognitīvo traucējumu izplatība statistiski ticami augstāka bija starp HOPS pacientiem (27%), salīdzinot ar tiem pacientiem, kuriem nebija HOPS (15%; p<0,001). Izredzes, ka pacientiem ar HOPS attīsties kognitīvie traucējumi ir gandrīz divas reizes lielākas nekā pacientiem bez HOPS (OR=1,87, 95% TI [1,34 - 2,61]). Tas tika novērots abiem dzimumiem.   

Turklāt, HOPS saistīts ar gandrīz divas reizes lielāku amnestisku kognitīvo traucējumu risku (raksturojas ar atmiņas zudumiem), bet šāda saistība netika novērota starp ne amnestiskiem kognitīviem tarucējumiem. Saistība starp HOPS un kopējiem kognitīviem traucējumiem novērota neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izglītības, apolipoproteīna E genotipa, ķermeņa masas indeksa, depresijas un cukura diabēta, hipertensijas, koronārās artēriu slimības un insulta anamnēzē.

Tika novērota arī devas-atbildes sakarība, jo garāks HOPS ilgums, jo lielāks kognitīvo traucējumu attīstības risks (OR=1,60, 95% TI [0,97 - 2,57], ka HOPS ir mazāk par 5 gadiem un OR=2,10, 95% TI [1,38 - 3,14] pacientiem ar HOPS ilgāk par 5 gadiem).

Šis pētījums apliecina, ka pastāv saistība starp HOPS un paaugstinātu kognitīvu traucējumu attīstības risku.  

 Pirmavots: Mayo Clin Proc. 2013;88:1222-1230.