PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Insults divkāršo demences attīstības risku

Doctus
Cilvēkiem, kuriem bijis insults, ir divkāršs lielāks demences attīstības risks, secināts lielākajā līdz šim veiktajā šāda veida pētījumā.

Pētījumā analizēja saistību starp insultu un demences risku, izmantojot datus par vairāk nekā 3,2 miljoniem cilvēku visā pasaulē. Tika konstatēta saistība starp insultu un demences risku pat tad, ja tika ņemti vērā citi demences riska faktori, piemēram, asinsspiediens, cukura diabēts un kardiovaskulārās slimības. Šie rezultāti apliecina, ka insults ir nozīmīgs demences attīstības riska faktors. 

Pieejamajās datu bāzēs (Medline, PsycINFO, Embase) tika meklēti pētījumi, kuros salīdzināti dati par pacientiem ar insult un bez insulta un demences attīstība. No atlasītajiem pētījumiem tika veikta meta-analīze.

Kopumā identificēja 36 pētījumus par pacientiem, kuriem ir bijis insults (1,9 miljoni dalībnieku) un 12 pētījumus par pacientiem ar jaunu insulta epizodi (1,3 miljoni dalībnieku). Dalībniekiem, kuriem anamnēzē bijis insults, visu cēloņu demences draudu attiecība bija 1,69 (95 % TI [1,49 – 1,92; p<0,00001). Savukārt pētījuma dalībniekiem ar jaunu insulta epizodi visu cēloņu demences draudu attiecība bija 2,18 (95 % TI [1,9 – 2,5; p<0,00001). Šī saistība nemazinājās arī pēc samērošanas pēc tādiem zināmiem demences riska faktoriem, kā paaugstināts asinsspiediens, cukura diabēts un kardiovaskulārās slimības anamnēzē.

Pētnieki secināja, ka insults ir nozīmīgs, neatkarīgs, bet ietekmējams visu cēloņu demences riska faktors.

 AVOTS: Kuźma E, Lourida I, Moore SF, et al. Stroke and dementia risk: A systematic review and meta-analysis. Alzheimer's & Dementia, 2018