PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kā asinsspiediena mērīšana abās rokās var palīdzēt samazināt kardiovaskulāro risku un hipertensiju?

Doctus
Kā asinsspiediena mērīšana abās rokās var palīdzēt samazināt kardiovaskulāro risku un hipertensiju?
Freepik.com
Pētījumā atklāts: lai uzlabotu hipertensijas diagnostiku un ārstēšanu, asinsspiediens jāmēra abās rokās un jāpieņem augstākais rādītājs.

Pamatnostādnēs ieteikts izmērīt asinsspiedienu (AS) abās rokās, diagnozes apstiprināšanai un ārstēšanai izmantojot augstākos rādījumus. Trūkst datu, kas pamatotu šo ieteikumu. Pētījumā novērtēja, kā augstākais un zemākais sistoliskais AS, kas mērīts abās rokās, saistīts ar diagnostikas un ārstēšanas pakāpēm un hipertensijas prognozi.

Lai pārbaudītu augstāka vai zemāka lasījuma AS saistību ar kardiovaskulāro mirstību, visu cēloņu mirstību un kardiovaskulāriem notikumiem atsevišķu dalībnieku datu meta–analīzēs, kas apkopotas no 23 kohortām, tika izmantoti viena posma daudzfaktoru Cox regresijas modeļi. Kardiovaskulārie notikumi tika modelēti Framingemas un aterosklerozes sirds un asinsvadu slimību riska rādītājiem. Modeļa atbilstība tika salīdzināta, izmantojot Akaike informācijas kritērijus. Tika salīdzinātas arī proporcijas, kas pārklasificētas saskaņā ar vadlīniju ieteiktajiem intervences sliekšņiem.

Tika analizēti 53 172 dalībnieku dati: vidējais vecums 60 gadi; 48 % sieviešu. Augstāks rokas AS, salīdzinot ar zemāko, pārklasificēja 12 % dalībnieku ar sistoliskā AS slieksni 130 vai 140 mm Hg (abi P < 0,001). Augstāki rokas AS modeļi bija labāk piemēroti visu cēloņu mirstībai, kardiovaskulārajai mirstībai un kardiovaskulāriem notikumiem (visi P < 0, 001). Augstākās grupas AS modeļi labāk prognozēja kardiovaskulāros notikumus ar Framingemas un aterosklerozes kardiovaskulāro slimību riska rādītājiem (abi P < 0, 001) un pārklasificēja attiecīgi 4,6 % un 3,5 % dalībnieku augstākās riska kategorijās, salīdzinot ar zemākiem AS.

Izmantojot AS augstāko lasījumu, tika pārklasificēti 12 % cilvēku, kas pārsniedza hipertensijas diagnosticēšanai izmantoto slieksni. Visi prognozēšanas modeļi darbojās labāk, ja tika izmantots augstāks AS. Lai precīzi diagnosticētu un ārstētu hipertensiju, asinsspiediens jāmēra abās rokās un jāizmanto augstākais rādījums.

AVOTS: Clark CE, Warren FC, Boddy K, et al. Higher Arm Versus Lower Arm Systolic Blood Pressure and Cardiovascular Outcomes: a Meta-Analysis of Individual Participant Data From the INTERPRESS-IPD Collaboration. Hypertension, 2022.