PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kā asinsspiediena mērīšana abās rokās var palīdzēt samazināt kardiovaskulāro risku un hipertensiju?

Doctus
Kā asinsspiediena mērīšana abās rokās var palīdzēt samazināt kardiovaskulāro risku un hipertensiju?
Freepik.com
Pētījumā atklāts, ka asinsspiediens jāmēra abās rokās un jāpieņem augstākais rādītājs, lai uzlabotu hipertensijas diagnostiku un ārstēšanu.

Pamatnostādnēs ir ieteikts izmērīt asinsspiedienu (BP) abās rokās, izmantojot augstākos rādījumus diagnozes apstiprināšanai un ārstēšanai. Trūkst datu, kas pamatotu šo ieteikumu. Pētījumā novērtēja augstākā un zemākā sistoliskā asinsspiediena mērīta abās rokās saistību ar diagnostikas un ārstēšanas pakāpēm un hipertensijas prognozi.

Viena posma daudzfaktoru Cox regresijas modeļi tika izmantoti, lai pārbaudītu augstāka vai zemāka lasījuma BP saistību ar kardiovaskulāro mirstību, visu cēloņu mirstību un kardiovaskulāriem notikumiem atsevišķu dalībnieku datu meta-analīzēs, kas apkopotas no 23 kohortām. Kardiovaskulārie notikumi tika modelēti Framingemas un aterosklerozes sirds un asinsvadu slimību riska rādītājiem. Modeļa atbilstība tika salīdzināta, izmantojot Akaike informācijas kritērijus. Tika salīdzinātas arī proporcijas, kas pārklasificētas saskaņā ar vadlīniju ieteiktajiem intervences sliekšņiem.

Tika analizēti 53 172 dalībnieku dati: vidējais vecums 60 gadi; 48 % sieviešu. Augstāks rokas asinsspiediens, salīdzinot ar zemāko, pārklasificēja 12 % dalībnieku ar sistoliskā asinsspiediena slieksni 130 vai 140 mm Hg (abi P <0,001). Augstāki rokas BP modeļi bija labāk piemēroti visu cēloņu mirstībai, kardiovaskulārajai mirstībai un kardiovaskulāriem notikumiem (visi P <0, 001). Augstākās grupas BP modeļi labāk prognozēja kardiovaskulāros notikumus ar Framingemas un aterosklerozes kardiovaskulāro slimību riska rādītājiem (abi P <0, 001) un pārklasificēja attiecīgi 4,6 % un 3,5 % dalībnieku augstākās riska kategorijās, salīdzinot ar zemākiem BP.

Izmantojot BP augstāko lasījumu, tika pārklasificēti 12 % cilvēku, kas pārsniedza hipertensijas diagnosticēšanai izmantoto slieksni. Visi prognozēšanas modeļi darbojās labāk, ja tika izmantots augstāks BP. Lai precīzi diagnosticētu un ārstētu hipertensiju, jāmēra asinsspiediens abās rokās un jāizmanto augstākais rādījums.

AVOTS: Clark CE, Warren FC, Boddy K, et al. Higher Arm Versus Lower Arm Systolic Blood Pressure and Cardiovascular Outcomes: a Meta-Analysis of Individual Participant Data From the INTERPRESS-IPD Collaboration. Hypertension, 2022