PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Krūts barošana samazina multiplās sklerozes risku

Doctus
Sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti ilgāk par 15 mēnešiem, ir zemāks multiplās sklerozes risks, secināts pētījumā.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai sievietēm, kuras baro savus mazuļus ar krūti vai kurām ir mazāk ovulācijas gadu ir mazāks multiplās sklerozes (MS) attīstības risks.

Pētījumā iesaistīja sievietes ar nesen diagnosticētu multiplo sklerozi vai klīniski izolētu sindromu (n=397) un kontroles grupu (n=433). Visas dalībnieces aizpildīja strukturētu interviju par uzvedības (grūtniecības, krūts barošana, hormonālās kontracepcijas lietošana) un bioloģiskiem (menarhes vecums un menopauze, amenoreja) faktoriem, lai noskaidrotu ovulācijas gadus.

Pētnieki secināja, ka sievietēm, kuras zīdīja savus mazuļus 15 mēnešus un ilgāk bija zemāks MS/klīniski izolēta sindroma risks (OR=0,47; 95 % TI [0,28 – 0,77]; p<0,05), salīdzinot ar tām sievietēm, kuras mazuļus zīdīja tikai līdz 4 mēnešu vecumam. Ja menarhe sākās 15 gados vai vēlāk, tad arī novēroja zemāku MS/klīniski izolēta sindroma risku (OR=0,56; 95 % TI [0,33 – 0,96]; p<0,05). Kopējais ovulācijas gadu skaits un pārējie faktori, kas to ietekmē, tai skaitā, grūtniecības, amenorejas epizodes, hormonālās kontracepcijas lietošana, kā arī vecums, kad bija pirmās dzemdības, neuzrādīja statistiski ticamu saistību ar MS/klīniski izolēta sindroma risku.

Pētnieki secina, ka mātēm, kuras ilgstoši zīda bērnu, ir zemāks multiplās sklerozes attīstības risks.

 

AVOTS: Langer-Gould A, Smith JB, Hellwig K, et al. Breastfeeding, ovulatory years, and risk of multiple sclerosis. Neurology. Published online July 12, 2017.