PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kuras ir vispelnošākās medicīnas specialitātes?

Doctus
Starp medicīnas specialitātēm pastāv nozīmīgas atšķirības dzīves laikā saņemto ienākumu ziņā, īpaša plaisa vērojama starp primārās veselības aprūpes ārstu un citām specialitātēm, secināts ASV veiktā pētījumā. Iespējams, šī atšķirība ir arī pamatā tam, ka medicīnas skolas absolventi neizvēlas par savu specialitāti primāro veselības aprūpi, kas var rezultēties ar šo speciālistu trūkumu.

Agrāk veiktos pētījumos ir salīdzināti ikgadējie ienākumi pa specialitātēm, bet neviens līdz šim nebija salīdzinājis ienākums mūža laikā pa specialitātēm. Šajā pētījumā, kas publicēts žurnālā Medical Care, ikgadējie ienākumi un nostrādātās darba stundas analizētas par 6381 ārstu. Visi ārsti tika iedalīti četrās kategorijās - primārās veselības aprūpes ārsti, ķirurgi, internisti un pediatri, citas specialitātes, kā arī tika analizēta 41specialitāte atsevišķi.

Ģimenes ārsti pelna mazāk nekā speciālisti Ģimenes ārsti pelna mazāk nekā speciālisti
Ģimenes ārsti pelna mazāk nekā speciālisti

Pēc pieejamajiem datiem ASV 67% ārstu ir speciālisti, tas ir vairāk nekā citās valstīs, kur apmēram 30-50% ārstu ir speciālisti. Turklāt ir aprēķināts, ka 2025.gadā ASV trūks 65 000 primārās veselības aprūpes ārstu.

Salīdzinot ģimenes ārstu mūža ienākumus ar pārējām trim kategorijām, secināts, ka ģimenes ārsti mūža laikā nopelna par 1 587 722 dolāriem mazāk nekā ķirurgi, par 1 099 655 dolāriem mazāk nekā internisti un pediatri un par 761 402 dolāriem mazāk nekā citu specialitāšu ārsti.  No 41 specialitātes, pelnošākās specialitātes (ģimenes medicīna ir reference) ir neiroķirurgi (2 880 601$), klīniskie onkologi (2 772 665$) un radiologi-onkologi (2 659 657$).

Nozīmīgas atšķirības tika atklātas starp ģimenes ārstu un citu specialitāšu ārstu ienākumiem, ģimenes ārsti dzīves laikā nopelna par 1-3 miljoniem dolāru mazāk nekā citu specialitāšu ārsti. Pētnieki šos datus iesaka izmantot politikas plānošanā un ņemt vērā, jo, ja netiks mainīts kaut kas samaksas sistēmā, pastāv liela iespējamība, ka ātri vien būs ģimenes ārstu iztrūkums.

Pirmavots: Medical Care, 23 August 2012