PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Medikamenti ātriju fibrilācijas ārstēšanai var paaugstināt kritienu risku

Doctus
Gados veciem cilvēkiem kritieni ir nozīmīgs veselības aspekts, tie var rezultēties traumās, hospitalizēšanā un citos smagos stāvokļos. Atsevišķi hroniski stāvokļi, kā arī noteiktu medikamentu lietošana var paaugstināt kritienu un ar tiem saistītu traumu risku.

Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot saistību starp pulsa un/ vai ritma kontroli un ar kritieniem saistītām traumām ātriju fibrilācijas pacientu kohortā. Šis bija retrospektīvs kohorta pētījums, kurā izmantoja Dānijas nacionālos administratīvos reģistrus par laika periodu 2000. – 2015.gads. Kopumā pētījumā iekļāva 100 935 pacientus ar ātriju fibrilāciju (AF), kuri bija vecāki par 64 gadiem un kuriem bija izrakstīti medikamenti pulsa pazemināšanai un/ vai antiaritmiskie medikamenti. Pētījuma iznākums bija trauma kritiena dēļ un sinkope.

Dalībnieku mediānais vecums bija 78 gadi un 53 % dalībnieku bija sievietes. 2,1 novērošanas gadu laikā tika konstatētas 17 132 (17 %) traumas kritienu dēļ, 5745 (5,7 %) sinkopes un 21 093 (20,9 %) konstatēja vai nu kritienu vai sinkopi. Salīdzinot ar pulsa pazeminošu medikamentu monoterapiju, antiaritmisko līdzekļu lietošana bija saistīta ar augstāku traumu risku kritienu dēļ un sinkopi. Primārā iznākuma incidences attiecība bija 1,29 (95 % TI [1,17 – 1,43]) antiaritmisko līdzekļu monoterapijai un 1,46 (95 % TI [1,34 – 1,58]) antiaritmisko un pulsu pazeminošo līdzekļu kombinācijai. Stratificējot pēc atsevišķiem medikamentiem, secināja, ka amiodarona lietošana statistiski ticami paaugstina traumu, kas radušās kritienu rezultātā, un sinkopes risku (IRR=1,40; 95 % TI [1,26 – 1,55]). Augstākais risks tika novērots pirmajās 90 dienās, uzsākot jebkādu pulsu vai ritmu pazeminošu terapiju, tomēr visaugstākais risks bija pirmajās 14 dienās tiem, kuriem uzsāka terapiju ar antiaritmiskiem līdzekļiem.

Pētnieki secināja, ka pacientiem ar ātriju fibrilāciju, kuri vecāki par 64 gadiem, antiaritmisko līdzekļu lietošana ir saistīta ar augstāku kritienu rezultātā radušos traumu un sinkopes risku.

 

AVOTS: Dalgaard F, Pallisgaard JL, Numé AK, et al. Rate or Rhythm Control in Older Atrial Fibrillation Patients: Risk of FallRelated Injuries and SyncopeJournal of the American Geriatrics Society, 2019