PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Metformīna lietošana saistīta ar zemāku mirstības risku cukura diabēta pacientiem ar demenci

Doctus
Gados veciem cilvēkiem, kuriem ir gan cukura diabēts, gan demence, metformīna lietošana ir saistīta ar zemāku visu cēloņu mirstību, savukārt insulīna lietošana paaugstina sirds mazspējas risku.

Pētījumā tika izmantoti dati no Zviedru demenču reģistra, kas izveidots 2007.gadā. 2017.gada beigās reģistrā bija 75 000 pacientu. No šiem pacientiem 8328 bija gan demence, gan cukura diabēts. Pētāmā populācija bija relatīvi veca (vidējais diabēta diagnosticēšanas vecums bija 79,1 gads). 40,7 % pacientu dzīvoja vieni un viņiem bija viegla – vidēji smaga demence. Mediānais diabēta ilgums bija 6 gadi. 22 % bija Alcheimera slimība un gandrīz 30 % vaskulāra demence.

Pētījumā analizēja specifisku medikamentu ekspozīciju: metformīna, tiazolidinediona, insulīna, sulfanilurīnvielas un DPP-4. Pētnieki analizēja medikamentu ekspozīciju 3 gadus pirms demences diagnozes apstiprināšanas. Analizētie iznākumi pēc demences diagnozes bija visu cēloņu mirstība, insults, miokarda infarkts un sirds mazspēja pacientiem, kuriem šie notikumi anamnēzē nebija.

Insulta incidence bija 4,8 %, miokarda infarkta – 2,8 % un sirds mazspējas – 5,1 %.

Attiecībā uz visu cēloņu mirstību, terapija ar metformīnu bija saistīta ar zemāku visu cēloņu mirstību (HR=0,83; 95 % TI [0,77 – 0,88]), samērojot pēc vecuma, dzimuma, demences veida, blakussaslimšanām, kardiovaskulāriem medikamentiem un diabēta ilguma.

Savukārt insulīna lietošana paaugstināja mirstības risku (HR=1,16; 95 % TI [1,09 – 1,25]). Attiecībā uz insultiem nekāda statistiski ticama saistība ar diabēta medikamentiem netika novērota (metformīnam HR=1,04; 95 % TI [0,85 – 1,27] un insulīnam HR=0,94; 95 % TI [0,77 – 1,16]).

Insulīna lietotājiem bija augstāks miokarda infarkta risks (HR=1,3; 95 % TI [1, 00 – 1,69]) un sirds mazspējas risks (HR=1,25; 95 % TI [1,03 – 1,51]).

Pētnieki iesaka pēc iespējas samazināt lietoto medikamentu skaitu pacientiem ar demenci.

 

AVOTS: Congress of the European Academy of Neurology (EAN) 2018. Presented during the Tournament Clinical on June 18, 2018.