PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Neapstiprinās saistība starp protonu sūkņu inhibitoru lietošanu un demenci

Doctus
Neapstiprinās saistība starp protonu sūkņu inhibitoru lietošanu un demenci
Freepik.com
Jauns pētījums sniedz pierādījumus par protonu sūkņu inhibitoru (PSI) un histamīna–2 receptoru antagonistu (H2RA) ilgtermiņa lietošanas drošumu gados vecākiem pieaugušajiem, nekonstatējot palielinātu demences vai kognitīvo izmaiņu risku.

Iepriekš veiktie pētījumi liecina, ka PSI lietošana saistīta ar palielinātu demences risku. Tomēr pētījumus ierobežoja nepilnīgs medikamentu lietošanas novērtējums. Iepriekš pētījumos izteikti apgalvojumi par demences diagnozēm, kas var izraisīt nepareizu klasifikāciju. Šajā pētījumā analizēja PSI un histamīna–2 receptoru antagonistu (H2RA) lietošanas saistību ar demenci un izziņas pasliktināšanos.

Pētījumā tika iekļauti  ≥ 65 gadus veci pieaugušie (n = 18 934) no visām rasēm/etniskajām grupām. PSI un H2RA lietošana tika noteikta saskaņā ar zāļu pārskatu ikgadējos klātienes apmeklējumos. Demence tika definēta saskaņā ar DSM–IV kritērijiem. Sekundārie iznākumi ietvēra hroniskas imunoloģiskas un neiroloģiskas slimības (CIND) un izmaiņas izziņas spējās. Medikamentu lietošanas saistība ar demenci un kognitīviem traucējumiem vēl bez demences (CIND) rezultātiem tika pārbaudīta, izmantojot Cox proporcionālo draudu modeļus. Izmaiņas kognitīvo testu rezultātos pārbaudīja ar lineāriem jauktu efektu modeļiem.

PSI lietošana pētījuma sākumā, salīdzinot ar PSI nelietošanu, nebija saistīta nedz ar demences attīstību (daudzfaktoru HR = 0,88; 95 % TI [0,72—1,08]); CIND (daudzfaktoru HR = 1,00; 95 % TI [0,92—1,09]), nedz ar izmaiņām kopējos kognitīvo testu rezultātos laika gaitā (daudzfaktoru B = -0,002, SE 0,01, p = 0,85). Tāpat netika novērota nekāda saistība starp H2RA lietošanu un visiem kognitīvajiem iznākumiem.

PSI un H2RA lietošana ≥ 65 gadus veciem pieaugušajiem nebija saistīta ar demenci, CIND vai izziņas pasliktināšanos laika gaitā. Šie dati sniedz pārliecību par ilgstošas PSI lietošanas drošumu gados vecākiem pieaugušajiem.

AVOTS: Mehta R, Kochar B, Zhou Z, et al. Association of proton pump inhibitor use with incident dementia and cognitive decline in older adults: a prospective cohort study. Gastroenterology. Available online 12 June 2023