PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pārtraukums sociālo mediju lietošanā uzlabo psihisko veselību

Doctus
Pārtraukums sociālo mediju lietošanā uzlabo psihisko veselību
Freepik.com
Jauna pētījuma autori uzskata, ka lūgums cilvēkiem pārtraukt sociālo mediju lietošanu tikai uz vienu nedēļu var ievērojami uzlabot viņu labklājību, mazināt depresiju un trauksmi, un nākotnē to varētu ieteikt kā līdzekli, lai palīdzētu cilvēkiem uzlabot psihisko veselību.

Šī pētījuma mērķis bija izprast vienas nedēļas pārtraukuma no sociālajiem medijiem (SM) (Facebook, Instagram, Twitter un TikTok) ietekmi uz labklājību, depresiju un trauksmi salīdzinājumā ar SM lietošanu kā parasti. Pētnieki centās arī saprast, vai dažādās SM platformās pavadītais laiks ir saistīts ar labklājību, depresiju un trauksmi. Nejauši tika izvēlēti 154 dalībnieki (vidējais vecums 29,6 gadi), lai uz 1 nedēļu pārtrauktu, lietot SM (Facebook, Twitter, Instagram un TikTok) vai turpinātu lietot SM kā parasti. Pēc 1 nedēļas novērošanas tika novērotas ievērojamas atšķirības starp grupām labklājībā (vidējā atšķirība [MD] 4,9, 95 % ticamības intervāls [TI] 3,0–6,8), depresija (MD –2,2, 95% TI –3,3 līdz -1,1) un trauksme (MD -1,7, 95% TI -2,8 līdz -0,6) par labu intervences grupai tika novērota pēc sākotnējā punktu skaita, vecuma un dzimuma kontroles. Intervences ietekmi uz labklājību daļēji noteica kopējā iknedēļas pašnovērtēto minūšu skaita samazināšanās SM. Intervences ietekmi uz depresiju un trauksmi daļēji noteica kopējais iknedēļas pašnovērtēto minūšu skaita samazinājums attiecīgi Twitter un TikTok, un tikai TikTok. Šis pētījums parāda, ka, aicinot cilvēkus pārtraukt lietot SM uz 1 nedēļu, tiek ievērojami uzlabota labklājība, mazināta depresija un trauksme. Turpmākajos pētījumos tas būtu jāattiecina uz lielākām populācijām un jāpārbauda ilgtermiņa ietekme.

AVOTS: Lambert J, Barnstable G, Minter E, et al. Taking a One-Week Break from Social Media Improves Well-Being, Depression, and Anxiety: A Randomized Controlled Trial. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2022