PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Protona sūkņa inhibitori paaugstina sadzīvē iegūtas pneimonijas risku gados veciem cilvēkiem

Doctus
Pētnieki atklājuši statistisku saistību starp pneimoniju gados veciem cilvēkiem un protona sūkņa inhibitoru (PSI) lietošanu. Lai gan PSI vēl arvien ir piemērotākie medikamenti, lai neitralizētu kuņģa skābi cilvēkiem ar atvilņa slimību vai kuņģa čūlu, pētījuma rezultāti liek aizdomāties, ka PSI lietošana nav tik droš kā iepriekš tika uzskatīts.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot saistību starp ilgstošu PSI lietošanu un pneimonijas incidenci gados veciem cilvēkiem.

Pētījumā iekļāva pacientus virs 60 gadu vecuma, kuri gadu vai ilgāk lietoja PSI (n=75 050) un pēc vecuma un dzimuma pielāgotu kontroles grupu (n=75 050).

Pneimonijas incidences draudu attiecība tika rēķināta otrajā gadā pēc PSI lietošanas. Analīzes modelī iekļāva 78 dažādus faktorus, kas varētu ietekmē rezultātu.

Otrajā PSI lietošanas gadā, PSI lietošana bija saistīta ar lielāku pneimonijas incidences risku (HR=1,82; 95 % TI [1,27 – 2,54]). Aprēķini saglabājās līdzīgi arī dažādās vecuma un blakus saslimšanu apakšgrupās.

Pētnieki secināja, ka lielā kohortā ar gados veciem pieaugušajiem PSI ilgstoša lietošana ir saistīta ar paaugstinātu pneimonijas risku.

 

AVOTS: Zirk-Sadowski J, Masoli JA, Delgado J, et al. Proton-Pump Inhibitors and Long-Term Risk of Community-Acquired Pneumonia in Older Adults. Journal of the American Geriatrics Society, 2018