PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Saistība starp vidējo alkohola patēriņu dzīves laikā un vēža un mirstības risku

Doctus
Mirstības un vēža attīstības risks ir zemāks personām, kuras izdzer mazāk kā 1 dzērienu nedēļā, vēža risks pieaug ar katru papildus izdzerto dzērienu nedeļā, secināts pētījumā.

Iepriekš veiktos pētījumos pierādīts, ka  pat neliela līdz mērena alkohola lietošana ir saistīta ar paaugstinātu vēža risku. Attiecībā uz visu cēloņu mirstību un alkohola lietošanu tika novērota “J formas” sakarība, nelielai alkohola lietošanai novērojot protektīvu efektu, īpaši attiecībā uz sirds un asinsvadu slimībām.

Jaunajā pētījumā tika kombinēts vēža un visu cēloņu mirstības risks saistībā ar lietotā alkohola daudzumu. Kopumā tika analizēta informācija par 99 654 indivīdiem, kuri tika novēroti vidēji 8,9 gadus. Pētījuma laikā tika konstatēti 9559 nāves gadījumi un 12 763 primāri audzēji. Tiks novērota sagaidāmā ”J formas” sakarība starp mirstību un alkohola lietošanu: tiem, kuri nedaudz dzīves laikā lietoja alkoholu (1 – 3 dzērieni nedēļā) bija zemāka mirstība nekā tiem, kuri vispār nelietoja alkoholu vai lietoja to ļoti reti (<1 dzēriens nedēļā), kā arī tiem, kuri lietoja daudz (2 – 3 dzērieni dienā) vai ļoti daudz alkohola (>3 dzērieni dienā). Savukārt attiecībā uz vēzi un ar vēzi saistīti mirstību novēroja lineāru līkni, pieaugot alkohola patēriņam, pieauga arī vēža risks. Mēreniem alkohola lietotājiem bija zemākais kombinētais mirstības un vēža risks. Salīdzinājumam tiem, kuri nekad nelietoja alkoholu (HR=1,07; 95 % TI [1,01 – 1,13]), neregulāriem lietotājiem (HR=1,08; 95 % TI [1,03 – 1,13]), daudz lietojošajiem (HR=1,10; 95 % TI [1,02 – 1,18]) un ļoti daudz lietojošajiem (HR=1,21 ; 95 % TI [1,13 – 1,3]) kombinētais risks bija augstāks.

Jāņem vērā pētījuma iespējamie ierobežojumi: neliels gados veco cilvēku skaits un iespējamie sociālekonomiskie jaucējfaktori.

Pētījums sniedz papildus pierādījumus kompleksajai saistībai starp alkohola lietošanu, vēža incidenci un mirstību, kas būtu jāņem  vērā izstrādājot sabiedrības veselības vadlīnijas.

  AVOTS: Kunzmann AT, Coleman HG, Huang WY, Berndt SI. The association of lifetime alcohol use with mortality and cancer risk in older adults: A cohort study. PLOS Medicine, 2018; 15 (6): e1002585