PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sēdēšana un mazkustīgums var paaugstināt urīnceļu simptomu risku

Doctus
Ilgstoša sēdēšana un zems fizisko aktivitāšu līmenis ir saistīts ar apakšējo urīnceļu simptomiem, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā BJU International.

Šis bija kohorta pētījums ar 69 795 vīriešiem, kuriem pētījuma sākumā nebija apakšējo urīnceļu simptomu (LUTS). Šos vīriešus novēroja vienreiz vai divreiz gadā 2,6 gadus. LUTS tika novērtēts izmantojot Starptautisko prostatas simptomu skalu (IPSS) un par klīniski nozīmīgu LUTS tika uzskatīts, ja IPSS punktu skaits bija >= 8.

No 175 810,4 persongadiem, 9217 vīriešiem attīstījās LUTS (incidences biežums 39 uz 1000 persongadiem). Daudzfaktoru modelī tika pierādīts, ka zems fizisko aktivitāšu līmenis un ilgstoša sēdēšana ir saistīta ar LUTS incidenci. Salīdzinot minimāli aktīvus vīriešus ar neaktīviem, LUTS incidences HR=0,94 (95 % TI [0,89 – 0,99]) un salīdzinot fiziski aktīvus vīriešus ar mazaktīviem, LUTS HR=0,93 (95 % TI [0,87 – 0,99]). Salīdzinot LUTS simptomus ilgstoši sēdošiem vīriešiem (5 – 9 stundas dienā) un tiem, kuri sēž >=10 stundām dienā, ar tiem, kuri sēž mazāk kā 5 stundas dienā, attiecīgi HR=1,08 (95 % TI [1 – 1,24]) un HR=1,15 (95 % TI [1,06 – 1,24]).

Pētnieki secināja, ka ilgstoša sēdēšana un zems fizisko aktivitāšu līmenis ir saistīts ar LUTS attīstību vīriešiem pusmūžā. Pētnieki LUTS profilaksei iesaka samazināt ilgstošas sēdēšanas laiku un veicināt fiziskās aktivitātes.

 

AVOTS: Park HJ, Park CH, Chang Y, Ryu S. Sitting time, physical activity and the risk of lower urinary tract symptoms: a cohort study. BJU International, 2018