PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sociālekonomiskie faktori ietekmē depresijas ārstēšanas rezultātu

Doctus
Sociālekonomiskie faktori ietekmē depresijas ārstēšanas rezultātu
Freepik.com
Jauns pētījums parāda, kā sociālekonomiskie faktori ietekmē ārstēšanas rezultātus pacientiem, kuri tiek ārstēti no depresijas, pat ja viņi saņem vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei.

Šajā pētījumā autori centās izpētīt sociālekonomisko mainīgo ietekmi uz smagas depresijas traucējumu farmakoterapijas ārstēšanas rezultātiem analīzēs, kas kontrolēja ārstēšanas pieejamību un veselības aprūpes līmeni.

Autori izmantoja datus no pētījuma “Zāļu kombinēšana depresijas iznākumu uzlabošanai”, perspektīvas klīniskās izpētes, kas tika veikta no 2008. gada marta līdz 2014. gada aprīlim ar 665 pieaugušajiem, kuriem bija smagi depresijas traucējumi un kuri tika nejauši iedalīti trīs farmakoterapijas ārstēšanas grupās. Statistiskās analīzes metodes tika izmantotas, lai novērtētu izglītības, ienākumu, rases, tautības un nodarbinātības ietekmi uz ārstēšanas iznākumu.

Pēc datu samērošanas pēc dzimuma, vecuma un ārstēšanas veida, secināja, ka neesoša augstākā izglītība (mazāk kā 16 izglītošanās gadi), bezdarbs vai ne baltās rases pārstāvis bija saistīts ar lēnākiem un mazākiem uzlabojumiem no ārstēšanas. Ārstēšanas beigās (12.nedēļa) augstākās izglītības trūkums bija saistīts ar 9,6 % zemāku atbildes reakciju uz terapiju (p=0,045), bezdarbs bija saistīts ar 6,6 % zemāku atbildes reakciju uz ārstēšanu (p=0,007), ne baltās rases pārstāvjiem bija par 11,3 % sliktāki terapijas rezultāti (p<0,001). Ārstēšanas rezultāts bija statistiski ticami saistīts ar ienākumu līmeni, ja ienākumi bija 25 % percentīlē, uzlabojumi no terapijas samazinājās par 4,8 %, salīdzinot ar tiem, kuriem ienākumi bija 75 % percentīlē (p=0,018)

Īstermiņā nejaušināta iedalījuma kontrolētā pētījumā sociālekonomiskiem faktoriem bija izšķiroša nozīme pacientu akūtā reakcijā uz smagas depresijas farmakoterapiju.

AVOTS: Mills JA, Suresh V, Chang L, et al. Socioeconomic Predictors of Treatment Outcomes Among Adults With Major Depressive Disorder. Psychiatric Services, 2022