PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Statīnu lietotājiem ir paaugstināts cukura diabēta risks

Doctus
Pētījumā ar tūkstošiem pacientu medicīnisko ierakstu atklāja, ka pacientiem, kuri lieto statīnus, ir vismaz divas reizes lielāks 2.tipa cukura diabēta risks.

Statīni ir vieni no biežāk izrakstītajiem medikamentiem, tomēr pastāv pētījumi, ka to lietošana ir saistīta ar 2.tipa cukura diabēta attīstību. Šī pētījuma mērķis bija izpētīt šo saistību ar reālās dzīves datiem – pacientu medicīnas vēsturēm.

Šis bija retrospektīvs kohorta pētījums, kurā iekļāva 7064 indivīdus ar statīnu lietošanas indikācijām. Tika pārbaudīts paaugstināts glikozētā hemoglobīna līmenis (> 6 %). Statīnu lietošanas saistība ar cukura diabēta attīstību tika salīdzināta starp statīnu lietotājiem un nelietotājiem.

Statīnu lietotājiem novēroja augstākus HbA1c rādītājus (PD=0,065; 95 % TI [0,002 – 0,129]; p=0,045). Statīnu lietotājiem novēroja arī augstāku 2.tipa cukura diabēta attīstības risku  (HR=2,20; 95 % TI [1,35 – 3,58]; p=0,002). Tiem, kuri lietoja statīnus divus gadus un ilgāk, bija vēl augstāks 2.tipa cuklura diabēta attīstības risks (HR=3,33; 95 % TI [1,84 – 6,01]; p<0,001). Netika novērotas atšķirības starp statīnu klasēm vai devām.

Pētnieki norāda, ka pastāv saistība starp statīnu lietošanu un 2.tipa cukura diabēta risku, bet šī saitsība ir jāapstiprina vēl lielos kohorta pētījumos.

 

AVOTS: Zigmont VA, Shoben AB, Lu B, et al. Statin users have an elevated risk of dysglycemia and newonsetdiabetes. Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 2019; e3189