PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Statīnu nepanesība ir pārvērtēta

Doctus
Statīnu nepanesība ir pārvērtēta
Freepik.com
Katrs otrais pacients pārtrauc statīnu lietošanu, samazina devu vai lieto tos neregulāri, jo uzskata, ka holesterīna līmeni pazeminošās zāles izraisa muskuļu sāpes un citas blakusparādības. Tagad jauns pētījums ar vairāk nekā četriem miljoniem pacientu ir parādījis, ka patiesā statīnu nepanesības izplatība visā pasaulē ir no sešiem līdz desmit procentiem.

Statīnu nepanesamība (SN) ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma. Statīnu nepanesamība joprojām ir svarīga klīniska problēma, un tā ir saistīta ar paaugstinātu kardiovaskulāru notikumu risku. Šī meta-analīze novērtē SN kopējo izplatību, izplatību saistībā ar dažādiem diagnostikas kritērijiem un dažādos slimības apstākļos, kā arī identificēja iespējamos riska faktorus/nosacījumus, kas varētu palielināt SN risku.

Līdz 2021. gada 31. maijam tika meklēti pētījumi vairākās datubāzēs, kuros analizēja SN izplatību. Primārais mērķa kritērijs bija vispārējā izplatība un izplatība saistībā ar virkni diagnostikas kritēriju un pie dažādiem slimības apstākļiem. Sekundārais mērķa kritērijs bija noteikt iespējamos SN riska faktorus. Lai novērtētu kopējo apvienoto izplatību, tika izmantots izlases efektu modelis. Kopā 176 pētījumi (112 nejaušināta iedalījuma kontrolēti pētījumi (RCT); 64 kohortas pētījumi) ar 4 143 517 pacientiem tika iekļauti analīzē. Kopējā SN izplatība bija 9,1 % (95% ticamības intervāls 8,0 – 10%). SN izplatība RCT bija ievērojami zemāka, salīdzinot ar kohortas pētījumiem (4,9 % (95 % TI [4,0 – 6,0 %]) pret 17 % (95 % TI [14–19 %])). SN izplatība pētījumos, kuros piedalījās gan primārās, gan sekundārās profilakses pacienti, bija daudz augstāka nekā tad, kad primārās vai sekundārās profilakses pacienti tika analizēti atsevišķi ( attiecīgi 18 % (95 % TI [14 – 21 %]), 8,2 % (95 % TI [6,0 – 10 %]) un 9,1 % (95 % TI [6,0 – 6,11 %])). Statīnu lipīdu šķīdība neietekmēja SN izplatību (4,0 % (95 % TI [2,0 – 5,0%]) pret 5,0 % (95 % TI [4,0 – 6,0 %])). Vecums (OR=1,33, P = 0,04), sieviešu dzimums (OR=1,47, P = 0,007), aziātu un melnādainā rase (P < 0,05 abiem), aptaukošanās (OR=1,30, P = 0), cukura diabēts (OR=1,30, P = 0), hipotireoze (OR=1,37, P = 0,01), hroniska aknu un nieru mazspēja (P < 0,05 abiem) bija nozīmīgi saistīta ar SN meta-regresijas modelī. Antiaritmiskie līdzekļi, kalcija kanālu blokatori, alkohola lietošana un palielināta statīna deva arī bija saistīti ar lielāku SN risku.

Pamatojoties uz pašreizējo vairāk nekā 4 miljonu pacientu datu analīzi, statīnu nepanesības izplatība ir zema, ja to diagnosticē saskaņā ar starptautiskajām definīcijām. Šie rezultāti apstiprina pieņēmumu, ka statīnu nepanesības izplatība bieži tiek pārvērtēta, un uzsver nepieciešamību rūpīgi novērtēt pacientus ar iespējamiem ar statīnu nepanesību saistītiem simptomiem.

AVOTS: Ibadete Bytyci et al. Prevalence of stain intolerance: a meta-analysis. European Heart Journal, 2022