PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai alkohola lietošana ietekmē Parkinsona slimības attīstību?

Doctus
Vairākus gadus pērnieki ir centušies noskaidrot, vai ir saistītba starp Parkinsona slimību un tādiem dzīvesveida faktoriem kā smēķēšana, kafijas un alkohola lietošana.

Veikts sistemātisks literatūras pārskats par laika periodu no 2000.-2014.gadam, kurā analizēti novērojuma pētījumi un iegūti pretrunīgi dati par to, vai palielinātam alkhola patēriņam ir pozitiva vai negativa ietekme uz Parkinsona slimības risku. Analīzei atlasīti 16 pētījumi, kas publicēti angļu valodā recenzētos medicīnas izdevumos. Pētījumos dati salīdzināti ar kontroles grupas datiem, veikta iedalīšana grupās, atkarībā no patērētā alkohola apjoma. Analīzei par nederīgiem atzīti pētījumi, kuros pacienti iedalīti tikai alkohola lietotājos un nelietotājos.

Pētījumos iegūtie dati ir pretrunīgi, iespējams, neprecīzas analīzes metodes izvēles dēļ. Atšķīrās arī pacientu novērošanas ilgums pētījumos. Pētījumos, kur alkohola patēriņš un Parkinsona slimības attīstība noteikti precīzi un ilgstoši, atrastas tikai statistiki maznozīmīgas korelācijas. Pētījumu analīze norāda, ka nepieciešami prospektīvi pētījumi, lai noteiktu sakarību starp palielinātu alkohola patēriņu un Parkinsona slimības attīstību.

AVOTS: Silvana S. Bettiol, Tanith C. Rose, Clarissa J. Hughes, Lesley A. Smith. Alcohol Consumption and Parkinson's Disease Risk: A Review of Recent Findings. Journal of Parkinson's Disease, 2015; 5 (3): 425